Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Bedienden

Hoe moet een onderneming het bestaan van onvoorziene omstandigheden bewijzen?

Zoals eerder gezegd, moet de onderneming via een gemotiveerd schrijven aan de minister van Werk vragen om als onderneming in moeilijkheden erkend te worden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2023

Gemotiveerde en aangetekende brief

Concreet richt de werkgever een gemotiveerde en aangetekende brief naar de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, desgevallend, samen met het ondernemingsplan of de collectieve arbeidsovereenkomst. In deze brief wordt het bewijs geleverd van het oorzakelijk verband tussen de onvoorziene omstandigheden en de substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen.

Deze documenten worden overgemaakt aan de Commissie “ondernemingsplannen”. Binnen de twee weken na ontvangst geeft deze Commissie haar advies aan de minister van Werk. Deze laatste informeert vervolgens de werkgever.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden