Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Bedienden

Welke schorsingsregelingen bestaan er?

Bij gebrek aan werk voor bedienden om economische redenen mag de werkgever een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de bediende invoeren gedurende maximum 16 kalenderweken per kalenderjaar.

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2023

Volledige schorsing

Bij gebrek aan werk voor bedienden om economische redenen mag de werkgever een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de bediende invoeren gedurende maximum 16 kalenderweken per kalenderjaar [1].

In tegenstelling tot bij de regeling van economische werkloosheid voor arbeiders bestaat er geen verplichting om na een periode van economische werkloosheid van 4 weken eerst opnieuw gedurende een volledige werkweek het werk normaal te hervatten alvorens een nieuwe schorsingsperiode aangevraagd kan worden.

Regeling van gedeeltelijke arbeid met minstens 2 werkdagen

De werkgever mag gedurende maximum 26 kalenderweken per kalenderjaar tevens een regeling van gedeeltelijke arbeid voor de bedienden invoeren die minstens 2 werkdagen per week omvat [2].

In tegenstelling tot bij de regeling van economische werkloosheid voor arbeiders bestaat er geen verplichting om na een periode van gedeeltelijke economische werkloosheid van 3 maanden eerst opnieuw gedurende een volledige werkweek het werk normaal te hervatten alvorens een nieuwe schorsingsperiode aangevraagd kan worden.

De wet omschrijft niet uitdrukkelijk wat men moet verstaan onder 2 werkdagen of onder de gelijkstellingen met effectieve werkdagen. De twee verplichte werkdagen worden evenwel niet beïnvloed door de arbeidsregeling van de werknemer (voltijds of deeltijds, 5- of 6-dagenweek). De RVA meent immers dat de voorwaarde van 2 werkdagen vervuld is wanneer de werkgever niet meer dan 3 of 4 schorsingsdagen per week aangeeft, naargelang het een 5 of 6-dagenweek betreft

De regeling is nominatief en kan dus van de ene bediende tot de andere verschillend zijn.

Combinatie van 2 regelingen

Indien er in een zelfde jaar regelingen van volledige schorsing en van gedeeltelijke arbeid worden gecombineerd, stemmen 2 weken van de regeling van gedeeltelijke arbeid overeen met één week volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Met andere woorden, om de maximumduur van elke regeling te bepalen moet men de volgende formules van de RVA toepassen:

  • (16 kalenderweken) – (aantal weken gedeeltelijke arbeid /2) voor de volledige schorsing
  • (26 kalenderweken) – (aantal weken volledige schorsing x 2) voor de regeling van gedeeltelijke arbeid

Uitputting van het krediet

Voor de uitputting van het krediet moet rekening gehouden worden met het volgende:

  • Men moet in principe het aantal kalenderweken nemen (van maandag tot zondag) dat vermeld staat in de kennisgeving, ook al roept de werkgever de bedienden terug en laat hij ze één of meer dagen werken
  • De aard van de schorsing vermeld in de kennisgeving (volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid) mag achteraf niet worden gewijzigd. Er wordt een week van “volledige schorsing” als zodanig in acht genomen zelfs wanneer achteraf blijkt dat er minstens twee werkdagen ingevolge een terugroeping geweest zijn (en de werkgever een regeling van gedeeltelijke arbeid had kunnen gebruiken).
  • Ook al slaat de kennisgeving slechts op een gedeelte van de kalenderweek, toch moet men de totaliteit van de week of weken vermeld in de kennisgeving meetellen. Met andere woorden, indien de eerste effectieve dag van werkloosheid voorzien is op een woensdag, moet de totaliteit van de week (van maandag tot zondag) meegeteld worden.
  • De werkgever die voorziet dat er in de volgende week geen enkele werkloosheidsdag zal zijn, kan zijn kennisgeving via elektronische weg beëindigen om zijn krediet te behouden
  • De periode van 7 dagen gedekt door een loon ingevolge een laattijdige kennisgeving wordt evenmin in acht genomen.

Een gedetailleerde uitleg over de uitputting van het krediet staat op de website van de RVA in het infoblad E55 (klik op "Documentatie" – opgelet, de economische werkloosheid voor bedienden wordt daar "schorsing bedienden wegens werkgebrek" genoemd).

Sanctie bij overschrijding

De werkgever die de maximumduur van de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of van de regeling van gedeeltelijke arbeid overschrijdt, dient het normale loon te betalen aan de bediende gedurende de periode die deze grenzen overschrijdt.

[1] Dit is een maximum. De collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of het ondernemingsplan mag steeds in een lager aantal weken voorzien.

[2] Dit is een maximum. De collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of het ondernemingsplan mag steeds in een lager aantal weken voorzien.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden