Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Bedienden

Hoe moet een onderneming de economische werkloosheid voor arbeiders bewijzen?

De onderneming in de zin van juridische entiteit, technische bedrijfseenheid of vestigingseenheid moet tijdens het kwartaal voorafgaand aan dat waarin de werkgever voor het eerst de economische werkloosheid voor bedienden wenst in te voeren een aantal dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de arbeiders hebben gekend...

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2023

Principe

De onderneming in de zin van juridische entiteit, technische bedrijfseenheid of vestigingseenheid moet tijdens het kwartaal voorafgaand aan dat waarin de werkgever voor het eerst de economische werkloosheid voor bedienden wenst in te voeren een aantal dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de arbeiders hebben gekend van ten minste 10% van het totaal aantal aangegeven dagen voor arbeiders en bedienden aan de RSZ.

De juridische entiteit of de technische bedrijfseenheid

Het percentage van 10% dagen van economische werkloosheid voor arbeiders moeten betrekking hebben op:

  • De onderneming als juridische entiteit
  • De technische bedrijfseenheid bestaande uit meerdere juridische entiteiten
  • De technische bedrijfseenheid bedoeld in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven die deel uitmaakt van een juridische entiteit
  • De vestigingseenheid in de zin van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank voor Ondernemingen

Tijdelijke werkloosheidsgraad van minstens 10%

De tijdelijke werkloosheidsgraad wordt verkregen door de verhouding te berekenen tussen:

  • De dagen van "tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk in hoofde van de arbeiders" (DmfA-aangifte bij de RSZ, code 71)
  • En alle andere dagen opgenomen in de DmfA-aangifte (DmfA-codes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 50, 51, 52, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74 et 75) [1]

Voor de deeltijdse werknemers houdt men eveneens rekening met het aantal dagen (en niet met het aantal uren).

Het percentage bedraagt minstens 10% indien: (0,1 * "aantal dagen andere codes") ≤ (aantal dagen code 71).

Het refertekwartaal

In tegenstelling tot de omzetvermindering, de productiedaling of de daling van het aantal bestellingen met 10% mag de werkgever die kiest voor een tijdelijke werkloosheidsgraad van minstens 10% deze enkel aantonen voor het kwartaal voorafgaand aan dat waarin het formulier C106A wordt verzonden.

Er wordt rekening gehouden met het aantal dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan dat waarin het formulier C106A werd verzonden, zelfs als de DmfA-aangifte nog niet werd ingediend.

[1] De toelichtingen bij de DMFA-codes vindt u terug op www.socialezekerheid.be > Ondernemingen > Werkgevers RSZ > Administratieve instructies RSZ > Het invullen van de DmfA > richtlijnen om de aangifte in te vullen > Aangifte van prestaties > Codering arbeidstijdgegevens.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden