Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Geschenken en cheques

Onder bepaalde voorwaarden zijn geschenken en cheques - waarvan er in België veel zijn - vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Kom meer te weten over deze verschillende manieren om uw werknemer op een voordelige manier te verlonen.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Maaltijdcheques: algemene regels

Maaltijdcheques staan bovenaan de lijst van alternatieve verloningsvormen. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn ze immers vrijgesteld van RSZ-bijdragen en van belastingen. Wat zijn deze voorwaarden, en wat moet u doen om deze cheques toe te kennen? Wat is uw maximumaandeel in de cheques? U leest het hier.

Maaltijdcheques: praktische vragen

In de praktijk rijzen diverse vragen over maaltijdcheques: kunnen zij loon vervangen? Mag u ze enkel aan bepaalde werknemerscategorieën toekennen? Wat zijn de regels om ze te combineren met een maaltijd in het bedrijfsrestaurant? U vindt de antwoorden hier.

Ecocheques

Ecocheques winnen aan populariteit. Met ecocheques kunnen ‘groene’ producten en diensten worden aangekocht, maar ze zijn onder bepaalde voorwaarden ook vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Wat zijn deze voorwaarden, en wat moet u doen om deze cheques toe te kennen? Wat is uw maximumaandeel in de cheques? U leest het hier.

Sport- en cultuurcheques

Sport- en cultuurcheques zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Dit maakt ze tot een interessante verloningsvorm. Wat zijn deze voorwaarden, en wat moet u doen om deze cheques toe te kennen? Wat is uw maximumaandeel in de cheques? U leest het hier.

Geschenken en geschenkcheques

Als u uw werknemers een geschenk of geschenkencheques wilt geven naar aanleiding van een speciale gebeurtenis, kan dat onder bepaalde voorwaarden op een sociaal en fiscaal interessante manier. Wat zijn de voorwaarden voor gunstige sociale en fiscale behandeling?

Anciënniteitspremie voor 25 of 35 jaar dienst

Wanneer u uw werknemer een geschenk aanbiedt wegens zijn aanzienlijke anciënniteit in de onderneming, kan dit voordeel de vorm aannemen van een specifieke premie (in geld), een geschenk in natura of betaalbonnen. Deze voordelen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Wat zijn die voorwaarden?