Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Sport- en cultuurcheques

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

U vindt hier de belangrijkste wettelijke referenties.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022

Artikel 19ter § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de sociale zekerheid voor werknemers

Artikel 38 §1 25° en artikel 38/1 §3 WIB

Omzendbrief n° Ci.RH.242/579.489 (AFER 29/2009) van 2 juni 2009

Alle artikelen over Sport- en cultuurcheques