Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: praktische vragen

Mag men maaltijdcheques met een verschillende nominale waarde toekennen?

De RSZ laat toe dat een werkgever maaltijdcheques met een verschillende nominale waarde toekent, voor zover aan alle vrijstellingsvoorwaarden voldaan is én voor zover het verschil in waarde berust op een objectief criterium.

Laatst bijgewerkt op 2 mei 2022

Het is immers mogelijk om aan verschillende categorieën van werknemers maaltijdcheques met een verschillende waarde toe te kennen. Objectieve criteria om een categorie van werknemers af te bakenen, zijn onder andere de manier van werken (voltijds of deeltijds, werken in ploegenstelsel of niet, nachtprestaties,…), de functie van de werknemers (technisch bediende of administratief bediende,…), de anciënniteit en ook de duur van de dagprestaties.

Op basis van dit laatste criterium kan een werkgever bijvoorbeeld bepalen dat voor een volledige dag tewerkstelling een maaltijdcheque van 8 euro wordt toegekend en voor een halve dag tewerkstelling een maaltijdcheque van 4 euro.

Opgelet evenwel! De rechtspraak en rechtsleer zijn het niet eens over het antwoord op deze vraag. Er bestaat heel wat controverse over. Volgens een bepaalde strekking moeten alle werknemers die tot een zelfde categorie behoren en aan dezelfde arbeidsregeling onderworpen zijn, maaltijdcheques met een identieke nominale waarde ontvangen.

Maakt u toch een onderscheid, let dan op dat u zich niet schuldig maakt aan discriminatie. De werkgever mag geen onderscheid maken zonder enige objectieve en redelijke rechtvaardiging. Dat is met name het geval wanneer de categorie rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, het ras, de kleur, de afstamming, de nationale of etnische oorsprong, de seksuele geaardheid, de burgerlijke stand, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, de godsdienstige of filosofische overtuiging, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.

Alle artikelen over Maaltijdcheques: praktische vragen