Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: algemene regels

Kosteloos voor de werknemer

Kunnen kosten worden aangerekend voor de vervanging van de drager van de elektronische maaltijdcheques ?

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

Principe

Het gebruik van de elektronische maaltijdcheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen.

Regels bij diefstal of verlies

In het geval van diefstal of verlies van de drager van de elektronische maaltijdcheques kunnen eventueel wel kosten aangerekend worden voor de vervanging van deze drager, maar enkel wanneer de voorwaarden hieromtrent vastgesteld zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning van de elektronische maaltijdcheque geregeld is bij individuele overeenkomst.

Ongeacht wat in de CAO of het arbeidsreglement vermeld wordt, mag de kost van de vervangende drager nooit meer bedragen dan de waarde van één maaltijdcheque. De prijs voor deze nieuwe drager mag bovendien niet van de maaltijdchequerekening worden afgehouden. De uitgever zal dit dus dienen te factureren aan de werknemer.

Voor meer informatie over hoe het verlies of de diefstal van de drager wordt opgelost, verwijzen we u naar het thema “Maaltijdcheques – 2. Praktische vragen” en meer bepaald naar de vraag “Wat moet de werknemer doen in geval van diefstal of verlies van de drager van zijn elektronische maaltijdcheques?

Sanctie

Alle maaltijdcheques die worden toegekend zonder dat deze voorwaarde vervuld is, worden als loon beschouwd, waarop socialezekerheidsbijdragen en belasting verschuldigd zijn.

Alle artikelen over Maaltijdcheques: algemene regels