Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: praktische vragen

Moeten er maaltijdcheques toegekend worden aan werknemers in betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof?

Deze vraag heeft al heel wat inkt doen vloeien. Aangezien de werkgevers- en werknemersorganisaties het niet eens raakten, heeft de RSZ zelf de knoop doorgehakt.

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

In zijn instructies [1] heeft de Rijksdienst gepreciseerd dat wanneer een werknemer een vorming volgt in het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof en die vorming samenvalt met zijn normale werkuren, een maaltijdcheque verschuldigd is voor:

  • De dagen waarop effectief een vorming gevolgd wordt
  • Die bovendien samenvallen met de normale werkuren

Effectief volgen van een opleiding

Om recht te hebben op de maaltijdcheques moet de werknemer effectief een opleiding volgen. Hij moet dus aanwezig zijn in de opleidingsinstelling. De RSZ aanvaardt echter ook dat er recht is op maaltijdcheques wanneer de werknemer een e-learning traject volgt, maar enkel indien de werknemer op een vast uur met zijn leerkracht moet connecteren.

Het recht op maaltijdcheques geldt dus niet voor de werknemer die thuis studeert. De werknemer kan er immers voor kiezen om op een ander moment te studeren dan tijdens zijn afwezigheidsuren op het werk. De werknemer die een examen moet afleggen tijdens de werkuren, heeft echter wel recht op een maaltijdcheque.

Normale werkuren

De opleiding moet samenvallen met de normale arbeidsuren. Er mag dus geen maaltijdcheque toegekend worden voor een opleiding die valt op een inactiviteitsdag of die niet samenvalt met de werkuren van de werknemer.

Onder de ‘normale werkuren’ moeten we de uren opgenomen in het uurrooster van de werknemer begrijpen. Voor de werknemers met een variabel uurrooster, gaat het om de uren voorzien in het uurrooster dat de werknemer op dat moment effectief moet presteren.

Het is evenwel niet noodzakelijk dat de opleidingsuren volledig samenvallen met de werkuren. Een gedeeltelijke overlapping is voldoende.

Voorbeeld: het uurrooster van de werknemer loopt van 10u tot 18u en hij volgt een opleiding van 17u tot 20u. Hij zal voor die dag recht hebben op een maaltijdcheque.

Onthoud bovendien dat als u gebruik maakt van de alternatieve telling om het aantal maaltijdcheques te berekenen, u enkel de overlappende uren in rekening mag brengen. In ons voorbeeld dus slechts 1 uur (van 17u tot 18u).

Het standpunt van de werkgeversorganisaties

De werkgeversorganisaties hebben laten weten dat ze het standpunt van de RSZ betwistbaar vinden. Ze stellen dat het aan elke individuele werkgever toekomt om te bepalen of hij de instructies van de RSZ al dan niet volgt. 

Opgelet echter! De werkgever die beslist geen maaltijdcheques toe te kennen voor de dagen betaald educatief verlof voor opleidingen die met de normale werkuren samenvallen, kan door de RSZ vervolgd worden. Indien er te weinig maaltijdcheques toegekend werden, leidt dit er immers toe dat de RSZ bijdragen kan vorderen op het bedrag van het werkgeversgedeelte van de niet-toegekende maaltijdcheques. Bij blijvende betwisting tussen werkgever en RSZ zal het uiteindelijk de rechter zijn die de knoop definitief doorhakt.

[1] Dit standpunt van de RSZ geldt sinds 14 april 2011. Ook de fiscus volgt dit standpunt van de RSZ.

Alle artikelen over Maaltijdcheques: praktische vragen