Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: praktische vragen

Mogen de maaltijdcheques eender welk loon vervangen?

De maaltijdcheques mogen geen verdoken loon zijn. Met andere woorden, de maaltijdcheques mogen niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van lonen, premies, eindejaarsvergoedingen, een loonindexering of enig ander voordeel.

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

Principe

Dit principe geldt ongeacht of daar al dan niet socialezekerheidsbijdragen op betaald moeten worden [1].

Indien dat toch het geval is, moeten de maaltijdcheques worden beschouwd als loon dat onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen en belasting, zelfs al zijn alle voorwaarden voor de vrijstelling van sociale bijdragen en belasting vervuld. Voor de voorwaarden verwijzen we u naar onze informatie over de algemene regels betreffende de maaltijdcheques.

Uitzondering: mogelijk op sectoraal niveau

De maaltijdcheques mogen worden toegekend ter vervanging van een voorziene verhoging door een (sub)paritair comité voor zover de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

  • De sector moet met een collectieve arbeidsovereenkomst in een nieuwe verhoging (en niet in een indexering) voorzien
  • Deze collectieve arbeidsovereenkomst moet uitdrukkelijk bepalen dat deze verhoging in de vorm van een gelijkwaardig voordeel toegekend mag worden
  • De datum van invoering van de maaltijdcheques moet samenvallen met de vooropgestelde datum van de verhoging (en niet met een vroegere of latere datum)

Enkel als die voorwaarden vervuld zijn, worden de maaltijdcheques niet als loon gekwalificeerd en ontsnappen zij aan de socialezekerheidsbijdragen en de belasting.

Uitzondering: omzetting van ecocheques 

Er zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op maaltijdcheques die worden toegekend of verhoogd ter vervanging van ecocheques [2]. De Fiscus volgt dit standpunt [3]. Er is dus bovendien geen belasting verschuldigd in dit specifiek geval.

Opgelet! Deze uitzondering geldt enkel voor de omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en omgekeerd. Een maaltijdcheque die wordt toegekend ter vervanging van een ander bestaand loonvoordeel zal dus nog steeds aan socialezekerheidsbijdragen en aan belasting onderworpen zijn.

[1] Volgens de RSZ is deze beperking niet van toepassing wanneer de maaltijdcheque toegekend wordt ter vervanging van kosten voor maaltijden waarvoor de werkgever eerder een tussenkomst voorzag. Maaltijden die rechtsreeks door de werkgever worden verschaft beneden de kostprijs mogen bijgevolg vervangen worden door de toekenning van maaltijdcheques.

[2] Koninklijk besluit van 20 januari 2012, Belgisch Staatsblad van 10 februari 2012.

[3] Circulaire nr. Ci.RH.242/614.292 van 19 maart 2012 (www.fisconet.be).

Alle artikelen over Maaltijdcheques: praktische vragen