Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: praktische vragen

Mogen maaltijdcheques worden toegekend aan bedrijfsleiders?

Ja. Een onderneming kan zowel maaltijdcheques toekennen aan zijn werknemers, als aan de zelfstandige bedrijfsleiders.

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan de maaltijdcheques in dat geval moeten voldoen om beschouwd te worden als een vrijgesteld sociaal voordeel, zijn dezelfde als deze voor werknemers. We verwijzen in dat verband naar onze fiche over de algemene principes inzake maaltijdcheques.

Bovendien mag het bedrag van de maaltijdcheques niet hoger zijn dan het maximumbedrag voorzien voor de werknemers.

Ook wanneer er geen werknemers worden tewerkgesteld in de onderneming, kunnen er maaltijdcheques worden toegekend aan de zelfstandige bedrijfsleider. In dat geval vormen de maaltijdcheques evenmin een belastbaar voordeel, op voorwaarde dat de hoger vermelde voorwaarden worden nageleefd.

Hoeveel maaltijdcheques mogen worden toegekend aan een bedrijfsleider?

Net zoals voor werknemers, geldt ook voor bedrijfsleiders het basisprincipe dat steeds één maaltijdcheque kan worden toegekend per effectief gepresteerde dag, zonder daarbij een maximumgrens op te leggen. Er mogen bijgevolg geen maaltijdcheques worden toegekend voor vakantiedagen, ziektedagen, …

Bronnen

  • Artikel 38/1,§2 WIB
  • Circulaire Ci RH 241/575.580 van 25 september 2007
Alle artikelen over Maaltijdcheques: praktische vragen