Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: algemene regels

Welke sanctie wordt opgelegd als deze voorwaarden niet zijn nageleefd?

Wanneer de voorwaarden niet nageleefd worden, worden de maaltijdcheques als loon beschouwd. Afhankelijk van welke voorwaarde overtreden werd, zal deze sanctie gelden voor alle of slechts een deel van de maaltijdcheques.

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

Opgelet! Wanneer de maaltijdcheques als loon beschouwd worden, worden de socialezekerheidsbijdragen en de belasting enkel op de werkgeverstussenkomst berekend en dus niet op de tussenkomst van de werknemer.

Sanctie voor alle maaltijdcheques

Alle toegekende maaltijdcheques zullen als loon beschouwd worden, indien de volgende voorwaarden niet zijn nageleefd:

 • Toekenning via collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst
 • Vermelding op de loonafrekening (loonfiche) (aantal elektronische maaltijdcheques en het brutobedrag verminderd met het persoonlijk aandeel van de werknemer)
 • Mogelijkheid om het saldo en de geldigheidsduur te kunnen nagaan
 • Verdeeld door een erkende uitgever
 • Kosteloos voor de werknemer

Er zullen dus socialezekerheidsbijdragen en belasting op verschuldigd zijn.

Sanctie voor bepaalde maaltijdcheques

Enkel de maaltijdcheques die niet aan de onderstaande voorwaarden beantwoorden (aantal, verplichte vermeldingen, tussenkomsten,…), moeten als loon beschouwd worden:

 • 1 cheque per effectief gepresteerde werkdag of per effectief arbeidsuur volgens de alternatieve regel
 • Maandelijkse creditering op de maaltijdchequerekening (met mogelijkheid tot regularisatie)
 • Aflevering op naam
 • Beperking van de geldigheidsduur tot 12 maanden
 • Werkgeverstussenkomst beperkt tot 6,91 euro per maaltijdcheque
 • Persoonlijke bijdrage van de werknemer van ten minste 1,09 euro

De sanctie die hier wordt toegepast, treft enkel de werkgever die zal moeten opdraaien voor alle socialezekerheidsbijdragen (patronale en persoonlijke) alsook voor de bedrijfsvoorheffing [1]. De werkgever die te weinig maaltijdcheques toekent, moet de socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing betalen op het normaal voorziene bedrag van de tussenkomst in de niet toegekende maaltijdcheques.

Niet uitreiken van de maaltijdcheques

De werkgever die de maaltijdcheques niet aan zijn werknemers bezorgt, kan een strafrechtelijke of administratieve sanctie opgelegd krijgen. 

[1] Het kan voorvallen dat de werknemer in sommige gevallen een belastingvermeerdering moet betalen ingevolge de uitreiking van een bijkomende fiscale fiche aan de werknemer.

Alle artikelen over Maaltijdcheques: algemene regels