Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: praktische vragen

Moeten er maaltijdcheques toegekend worden aan werknemers met syndicaal verlof?

Volgens de RSZ hangt dat af van het feit of die opleiding wordt georganiseerd in het kader van een vakbondsmandaat of niet.

Laatst bijgewerkt op 4 mei 2022

De werknemer moet de vakbondsopleiding verplicht volgen

De werknemer moet de vakbondsopleiding verplicht volgen en de werkgever moet de werknemer toelaten hiervoor afwezig te blijven als de opleiding wordt georganiseerd in het kader van:

  • Een mandaat van werknemersvertegenwoordiger in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk
  • Een mandaat van vakbondsafgevaardigde

In dat geval is de RSZ van mening dat de werknemer syndicaal verlof opneemt, omdat de aanwezigheid van de werknemer op de opleiding vereist is in het belang van de onderneming.

Het gaat om een effectief gepresteerde werkdag

De RSZ is van oordeel dat de dagen waarop de werknemer om werkredenen fysiek op het werk of op een andere plaats aanwezig moet zijn effectief gewerkte dagen vormen waarvoor een maaltijdcheque moet worden toegekend.

Dat betekent dat u een maaltijdcheque moet toekennen voor de dagen syndicaal verlof. Dezelfde redenering kan worden gevolgd voor de afwezigheden om vergaderingen van de ondernemingsraad of van het comité voor preventie en bescherming op het werk bij te wonen.

Die redenering is niet veranderd na de nieuwe instructies voor de toekenning van een maaltijdcheque in het kader van betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof.

De vakbondsopleiding wordt erkend in het kader van betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof

Wordt de opleiding niet in het kader van een vakbondsmandaat georganiseerd, dan is de aanwezigheid van de werknemer niet vereist. De werkgever moet in dat geval geen maaltijdcheque toekennen als hij zijn werknemer de toestemming heeft gegeven om voor die opleiding afwezig te blijven.

Blijft in dat geval dan wel nog de vraag of de opleiding recht geeft op betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof. In dat geval kan voor de uren afwezigheid die samenvallen met de normale werkuren een maaltijdcheque toegekend worden. De werknemer moet de opleiding dan wel effectief volgen. Overigens geven niet alle vakbondsopleidingen recht op betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof. 

De opleiding moet meer bepaald ten minste 32 uur per jaar tellen. Als de opleiding erkend is in het kader van betaald educatief verlof, dan moet er een erkenningsnummer vermeld staan op het inschrijvingsbewijs dat de werknemer u moet bezorgen. We willen er op wijzen dat de erkende opleidingen meestal de opleidingen zijn die worden georganiseerd in het kader van een vakbondsmandaat. Voor het Vlaams opleidingsverlof kan in de opleidingsdatabank nagegaan worden of een bepaalde opleiding erkend is.

Alle artikelen over Maaltijdcheques: praktische vragen