Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: algemene regels

Toekenning via collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst

Maaltijdcheques moeten toegekend worden via een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of via een individuele overeenkomst. De uitreiking van maaltijdcheques mag dus niet voortvloeien uit een mondeling akkoord of uit een praktijk die de werknemer stilzwijgend aanvaard heeft. Een loutere vermelding in het arbeidsreglement volstaat evenmin.

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

Collectieve arbeidsovereenkomst

De toekenning van de maaltijdcheque moet vastgelegd zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of op ondernemingsniveau.

Individuele overeenkomst

In de ondernemingen waar geen ondernemings-cao gesloten kan worden bij gebrek aan een syndicale afvaardiging of omdat het gaat om een personeelscategorie waarvoor het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst niet de gewoonte is [1], mag de toekenning van de maaltijdcheques geregeld worden door een individuele overeenkomst. Deze overeenkomst moet schriftelijk opgemaakt zijn voor elke werknemer afzonderlijk (arbeidsovereenkomst of bijlage bij de overeenkomst).

Wanneer de maaltijdcheques via een individuele overeenkomst worden toegekend, mag het toegekende bedrag van de maaltijdcheque niet hoger zijn dan hetgeen door de collectieve overeenkomst die de hoogste nominale waarde van de maaltijdcheque bepaalt (en niet de hoogste tussenkomst van de werkgever) in dezelfde onderneming.

Bovendien moeten, in geval er een individuele overeenkomst wordt gesloten, de modaliteiten die van toepassing zijn in geval van verlies of diefstal van de drager voor de elektronische maaltijdcheques vermeld worden in het arbeidsreglement.

Sanctie

Alle maaltijdcheques toegekend buiten een collectieve arbeidsovereenkomst of een schriftelijke individuele overeenkomst of krachtens een niet conforme collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst worden als loon beschouwd.

[1] Zoals het kaderpersoneel bijvoorbeeld.

Alle artikelen over Maaltijdcheques: algemene regels