Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Anciënniteitspremie voor 25 of 35 jaar dienst

Fiscale aftrekbaarheid

Zijn de anciënniteitspremies fiscaal aftrekbaar voor de werkgever?

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

Vermits de anci├źnniteitspremies vrijgesteld zijn van belasting in hoofde van de begunstigde werknemers, vormen zij geen aftrekbare beroepskosten voor de werkgever [1].

Indien niet alle voorwaarden voor de belastingvrijstelling vervuld zijn, worden deze premies als loon beschouwd en zijn ze wel aftrekbaar als beroepskosten in hoofde van de werkgever.

Indien echter enkel het maximumbedrag overschreden wordt en de andere voorwaarden zijn wel vervuld, dan wordt enkel het gedeelte dat het maximumbedrag overschrijdt als loon beschouwd en is dus enkel dit gedeelte aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever.

[1] Nr. 11 van de circulaire dat verwijst naar het principe van artikel 53,14°.van het WIB92 (sociaal voordeel).

Alle artikelen over Anciënniteitspremie voor 25 of 35 jaar dienst