Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: praktische vragen

Mag de maaltijdcheque worden gecumuleerd met een terugbetaling van kosten?

De wetgeving voorziet uitdrukkelijk dat de cumulatie van een maaltijdcheque en een onkostenvergoeding mogelijk is, maar enkel voor zover het gaat om verschillende maaltijden voor dezelfde dag.

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024

De werkgever die een maaltijdcheque en een kostenvergoeding wil toekennen, moet dus kunnen bewijzen dat de werknemer in de loop van de dag twee maaltijden heeft genomen. In de instructies geeft de RSZ hierover enige verduidelijking.

Wat bij cumulatie voor eenzelfde maaltijd?

Wanneer een maaltijdcheque wordt gecumuleerd met een kostenvergoeding voor eenzelfde maaltijd, moet het werkgeversaandeel van de maaltijdcheque worden afgetrokken van de kostenvergoeding.

Wat bij cumulatie voor verschillende maaltijden in de loop van eenzelfde dag?

In dat geval moet u een onderscheid maken naargelang het gaat om de terugbetaling van de werkelijke kostprijs van de maaltijd of om een forfaitaire kostenvergoeding.

Terugbetaling van de werkelijke kostprijs van de maaltijd

In de instructies verduidelijkt de RSZ het volgende: ‘als de werkgever de werkelijke kost van één of meerdere maaltijden (met uitzondering van het ontbijt) op een dag ten laste neemt, moet het werkgeversaandeel van de maaltijdcheque één keer worden afgetrokken van de totale vergoeding voor die dag, ongeacht de duur van de werkdag en het aantal maaltijden vergoed door de werkgever'.

In dat geval gebeurt de terugbetaling immers op basis van bewijsstukken die de werknemer bezorgt aan de werkgever.

Forfaitaire maaltijdvergoeding

De cumulatie wordt strenger gecontroleerd wanneer de werkgever een forfaitaire maaltijdvergoeding toekent. De RSZ houdt dan rekening met de duur van de werkdag:

  • Als de werkdag maximaal 8 uren duurt: het werkgeversaandeel van de maaltijdcheque moet worden afgetrokken van de forfaitaire maaltijdvergoeding, zelfs indien de werkgever aantoont dat de werknemer een tweede maaltijd heeft genomen
  • Als de werkdag langer dan 8 uren duurt: de werknemer kan genieten van de forfaitaire maaltijdvergoeding en de maaltijdcheque indien de werkgever kan aantonen dat de werknemer een tweede maaltijd heeft genuttigd

Cumulatie toegelaten voor sommige zakenlunchen

De RSZ heeft haar standpunt verfijnd wat betreft sommige zakenlunchen. Hetgeen volgt staat niet in de instructies. We hebben van deze interpretatie kennis genomen via de infodienst van de RSZ.

Wanneer de werknemer op vraag van zijn werkgever moet deelnemen aan een zakenlunch en wanneer de kosten van deze lunch door de werkgever ten laste worden genomen voor alle tafelgenoten, aanvaardt de RSZ de cumulatie tussen deze terugbetaling van kosten en de maaltijdcheque.

… en dit ongeacht de wijze van betaling

De RSZ laat weten dat haar standpunt niet verschilt naargelang de wijze van betaling. De werkgever kan de kosten rechtstreeks ten laste nemen (de werknemer betaalt de rekening met de kredietkaart van de werkgever of het restaurant stuurt de rekening rechtstreeks naar de werkgever) of ze later terugbetalen aan de werknemer.

Bron

  • Artikel 19§2 7° van het koninklijk besluit van 28 november 1969
Alle artikelen over Maaltijdcheques: praktische vragen