Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Sport- en cultuurcheques

Wat zijn de verplichte vermeldingen?

De sport- en cultuurcheques moeten op naam van de werknemer worden uitgereikt.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022

Uitreiking op naam

De sport- en cultuurcheques moeten op naam van de werknemer worden uitgereikt.

Deze voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn als de toekenning van de sport- en cultuurcheques en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal cheques en bedrag van de cheques) op de individuele rekening van de werknemer voorkomen, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten.

Beperking van de geldigheidsduur

De sport- en cultuurcheques moeten duidelijk vermelden dat hun geldigheidsduur beperkt is tot 15 maanden, en meer bepaald van 1 juli van het jaar van toekenning tot 30 september van het volgende jaar.

Deze geldigheidsperiode vloeit voor uit de periodes voor vernieuwing van de meeste sport- en cultuurabonnementen.

Enkel inwisselbaar bij erkende instellingen

De sport- en cultuurcheques moeten uitdrukkelijk vermelden dat ze enkel ingewisseld mogen worden bij erkende, goedgekeurde of gesubsidieerde cultuuroperatoren (musea, theaters,…) of bij sportorganisaties die aangesloten zijn bij een erkende federatie of een van de 4 nationale federaties (boksen, voetbal, hockey en golf).

De bevoegde autoriteiten kunnen een lijst opstellen van de operatoren en deze aan de uitgevers van de cheques overmaken.

Alle artikelen over Sport- en cultuurcheques