Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Sport- en cultuurcheques

Moeten de sport- en cultuurcheques als loon worden beschouwd?

In principe vormen de sport- en cultuurcheques loon dat onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen en aan belasting.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022

Principe

In principe vormen de sport- en cultuurcheques loon dat onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen en aan belasting. Enkel de cheques die aan een aantal strikte voorwaarden voldoen, ontsnappen aan het begrip loon en bijgevolg ook aan de (patronale en persoonlijke) socialezekerheidsbijdragen en aan de belasting.

Alle voorwaarden die wij hierna bespreken, gelden zowel op het sociale als op het fiscale vlak.

Algemene voorwaarden

Opdat zij niet als loon aangemerkt zouden worden, moeten de sport- en cultuurcheques tegelijkertijd aan 6 voorwaarden beantwoorden: 3 toekenningsvoorwaarden en 3 verplichte vermeldingen.

De toekenningsvoorwaarden zijn de volgende:

  • toekenning via collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst;
  • maximum 100 euro per jaar;
  • geen omruiling in geld.

Daarnaast moeten de cheques uitdrukkelijk het volgende vermelden:

  • uitreiking op naam van de werknemer of de bedrijfsleider
  • beperking van de geldigheidsduur tot 15 maanden vanaf 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar;
  • enkel inwisselbaar bij erkende instellingen.

Opgelet ! Als gevolg van de coronacrisis heeft de regering de geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques die op:

  • 30 september 2020 (de geldigheidsduur van deze cheques werd al eens verlengd)
  • of  30 september 2021 vervallen tot 30 september 2022 verlengd.

Deze voorwaarden worden hierna in detail besproken.

Bijkomende voorwaarde: niet ter vervanging van een bestaand loon

Opgelet! Indien de sport- en cultuurcheques verleend worden ter vervanging of omzetting van bestaand loon, premies, voordelen in natura, of enig ander voordeel (ongeacht of daar socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn), beantwoorden ze steeds aan het loonbegrip. 

De sport- en cultuurcheques moeten dus steeds toegekend worden bovenop de normale bezoldiging die de werknemer reeds krijgt op het moment van de toekenning van de cheques.

Alle artikelen over Sport- en cultuurcheques