Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Maaltijdcheques: algemene regels

Moeten de maaltijdcheques als loon worden beschouwd?

In principe vormen de maaltijdcheques loon dat onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen en aan belasting. Enkel de maaltijdcheques die aan een aantal strikte voorwaarden voldoen, ontsnappen aan het begrip loon en bijgevolg ook aan de (patronale en persoonlijke) socialezekerheidsbijdragen en aan de belasting.

Laatst bijgewerkt op 16 juni 2023

Alle voorwaarden die wij hierna bespreken, gelden zowel op het sociaal als op het fiscaal vlak.

Bovendien zijn ze zowel van toepassing op werknemers als op bedrijfsleiders.

Voorwaarden

Opdat zij niet als loon aangemerkt zouden worden, moeten de maaltijdcheques tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • Toekenning via collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst
 • 1 cheque per effectief gepresteerde werkdag of per effectief arbeidsuur volgens de alternatieve regel
 • Maandelijkse creditering op de maaltijdchequerekening (met mogelijkheid tot regularisatie)
 • Aflevering op naam
 • Beperking van de geldigheidsduur
 • Werkgeverstussenkomst beperkt tot 6,91 euro per maaltijdcheque
 • Persoonlijke bijdrage van de werknemer van ten minste 1,09 euro
 • Vermelding op de loonafrekening (loonfiche) (aantal elektronische maaltijdcheques en het brutobedrag verminderd met het persoonlijk aandeel van de werknemer)
 • Mogelijkheid om het saldo en de geldigheidsduur te kunnen nagaan
 • Verdeeld door een erkende uitgever
 • Kosteloos voor de werknemer

Elk van deze voorwaarden wordt verder toegelicht.

Alle artikelen over Maaltijdcheques: algemene regels