Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijd voor gezin en zorg

Op belangrijke momenten in hun leven hebben werknemers soms het recht om afwezig te blijven van het werk. Denk bijvoorbeeld aan zwangerschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof,… Hier vindt u een overzicht van alle mogelijkheden en de rechten en plichten van u en uw werknemer.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Klein verlet

Op leuke momenten in het leven, zoals een huwelijk van een naaste, of een communie of lentefeest heeft uw werknemer recht op één of meerdere dagen betaalde afwezigheid. Maar ook voor droevige situaties zoals een overlijden kan uw werknemer recht hebben op zo’n afwezigheid. Hier leest u in welke situaties uw werknemers recht hebben op het zogenaamde klein verlet.

Verlof om dwingende redenen

Bij onvoorziene omstandigheden zoals een overstroming of een ziek kind, hebben werknemers recht op verlof om dwingende reden. Hier kunt u nagaan wanneer ze daarop recht hebben en of u die dagen moet betalen.

Zorgverlof

Je werknemers kunnen vijf dagen zorgverlof opnemen per kalenderjaar. Dit nieuw en zeer flexibel verlof laat hen toe om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een gezinslid of een familielid dat hier om een ernstige medische reden behoefte aan heeft.

Zwangerschaps- en moederschapsverlof - Duur en formaliteiten

Als een van uw werkneemsters zwanger is, is dat heuglijk nieuws. Maar op arbeidsrechtelijk vlak komt er bij het zwangerschaps-en moederschapsverlof heel wat kijken. Hier leest u hoe lang uw werkneemster afwezig kan zijn. En welke formaliteiten zij en u moeten vervullen.

Zwangerschaps- en moederschapsverlof - Praktische vragen

Als een van uw werkneemsters zwanger is, is dat heuglijk nieuws. Als werkgever zit u misschien wel met een heleboel praktische vragen. De antwoorden daarop vindt u hier.

Geboorteverlof bij de geboorte van een kind

De partner van de moeder van een pasgeboren kind kan in de vier maanden na de geboorte, geboorteverlof opnemen. Hoe lang dat verlof duurt, hoe uw werknemer in die periode vergoed wordt, leest u hier. Ook alle andere vragen over het geboorteverlof worden hier beantwoord.

Geboorteverlof bij het overlijden of hospitalisatie van de moeder

Jammer genoeg kan het gebeuren dat de moeder bij de bevalling zelf voor langere tijd moet gehospitaliseerd worden. Of heel uitzonderlijk zelfs overlijdt. In die situatie heeft de partner van de moeder het recht om (een deel van) het zwangerschapsverlof als geboorteverlof op te nemen. U wilt uw werknemer in deze momenten natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden. Daarom vindt u hier de antwoorden op alle mogelijke vragen over dit verlof.

Borstvoedingspauzes

Als uw werkneemster nog borstvoeding geeft als ze terugkeert uit zwangerschapsverlof, heeft ze recht op borstvoedingspauzes. Moet u een afzonderlijk lokaal voorzien voor die pauzes? Hoe lang mogen die pauzes duren? En wat met het loon en de bescherming van uw werkneemster? Allemaal vragen waar u misschien mee worstelt en waarop u hier het antwoord vindt.

Adoptieverlof

Als uw werknemers een kind adopteren, hebben ze recht op adoptieverlof. Hoe lang kan uw werknemer dan afwezig blijven? Is uw werknemer beschermd tegen ontslag? En wie betaalt uw werknemer tijdens dat verlof? Het antwoord op die en andere vragen, vindt u op deze pagina.

Pleegzorgverlof en pleegouderverlof

Uw werknemers staan misschien wel in voor de opvang van kinderen in moeilijke situaties. Als werknemers pleegkinderen opvangen, kunnen ze recht hebben op pleegzorgverlof en bij een plaatsing van minstens zes maand tevens op pleegouderverlof. Hier leest u wanneer uw werknemers hierop recht hebben en wat uw en hun rechten en plichten daarbij zijn.

Ouderschapsverlof

Uw werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen om voor hun kinderen jonger dan 12 jaar te zorgen. Hier leest u wanneer uw werknemers ouderschapsverlof kunnen opnemen en voor welke duur. Ook het antwoord op de vraag of u dat verlof kan weigeren of uitstellen, vindt u hier.

Mantelzorgverlof

Werknemers die erkend mantelzorger zijn voor zorgbehoevende personen, kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op het mantelzorgverlof. Wij hebben hier alle informatie over dit thematisch verlof verzameld.

Verlof voor het verlenen van palliatieve zorg

Werknemers kunnen palliatief verlof opnemen om een persoon bij te staan die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt. Hoe u uw werknemers kan helpen om dit verlof correct aan te vragen, leest u hier.

Verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

Tijdens hun loopbaan moeten uw werknemers misschien een zwaar ziek familielid verzorgen of bijstaan. Zij kunnen dan beroep doen op een specifiek thematisch verlof. Welke stappen uw werknemers moeten zetten om dit verlof aan te vragen en wat uw rechten en plichten zijn, leest u hier.

Alle artikelen over Verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
Sluiten

Tijdskrediet met motief

Sommige werknemers zullen een tijdskrediet met motief kunnen opnemen. Maar welke motieven bestaan er? En hoe lang kunnen uw werknemers dat tijdskrediet opnemen? Hier leest u alles over het tijdskrediet met motief.

Landingsbanen

Werknemers die de pensioenleeftijd naderen, denken er misschien aan om hun arbeidsduur te verminderen. Kan dat? En als het kan, vanaf welke leeftijd?

Vlaamse aanmoedigingspremie privésector

Hier vindt u alle informatie over de Vlaamse aanmoedigingspremie voor werknemers in de privésector.