Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Klein verlet

Priesterwijding of intrede in het klooster

Hoe lang mag de werknemer afwezig blijven met behoud van loon?

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van een werknemer

Duur van de afwezigheid: de dag van de plechtigheid

Het geadopteerde kind of het natuurlijk erkende kind worden met het wettige of gewettigde kind gelijkgesteld.

Met samenwonen wordt bedoeld: de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gezamenlijke woonplaats afgelegd hebben.

Alle artikelen over Klein verlet