Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Klein verlet

Plechtige communie

Hoe lang mag de werknemer afwezig blijven met behoud van loon?

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Plechtige communie van een kind van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

Duur van de afwezigheid: de dag van de plechtigheid. Indien de plechtigheid plaatsheeft op een zondag, een feestdag of een dag van gewone inactiviteit, de gewone activiteitsdag die onmiddellijk volgt op de dag van het evenement of eraan voorafgaat [1].

Het recht geldt enkel voor de plechtige communie. De eerste communie of een privécommunie komen niet in aanmerking.

De werknemer heeft slechts recht op één dag klein verlet indien meerdere van zijn kinderen op dezelfde dag hun communie doen. Het aantal dagen klein verlet worden dus niet verdubbeld bij de communie van een tweeling.

Het geadopteerde kind of het natuurlijk erkende kind worden met het wettige of gewettigde kind gelijkgesteld.

Met samenwonen wordt bedoeld: de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gezamenlijke woonplaats afgelegd hebben.

[1] In antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Werk verklaard dat dit voor een werknemer die van maandag tot vrijdag werkt, inhoudt dat hij recht heeft om op maandag vrij te nemen, maar niet op vrijdag. Het begrip "onmiddellijk" is in deze een doorslaggevend criterium, aldus de minister van Werk. Het is immers de maandag die in de tijd het dichtst bij de dag van de plechtigheid ligt en niet de vrijdag, vermits deze niet onmiddellijk aansluit bij de dag van de plechtigheid (Vraag nr.398 van 11december 2012 - QRVA nr.53/108, p. 573-575).

Alle artikelen over Klein verlet