Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Zorgverlof

Wat is zorgverlof?

Zorgverlof wordt toegekend met het oog op het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezinslid of een familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Concreet heeft de werknemer, binnen het kader van het verlof om dwingende redenen, het recht om gedurende maximaal vijf dagen per kalenderjaar van het werk afwezig te zijn in het kader van dit zorgverlof.

Het gezinslid is elke persoon die samenwoont met de werknemer.

Het familielid is de echtgenoot van de werknemer of de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, alsook de bloedverwanten tot de eerste graad van de werknemer.

Met zorg of steun wordt elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging bedoeld.

Een ernstige medische reden is elke gezondheidstoestand, al dan niet het gevolg van een ziekte of een medische ingreep, die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat er behoefte is aan aanzienlijke zorg of steun.

Het zorgverlof kan zowel voor voorzienbare als voor onvoorzienbare situaties gebruikt worden.

Aanrekening op het verlof om dwingende redenen

Het zorgverlof wordt aangerekend op de tien dagen verlof om dwingende redenen.

Voorbeeld: An heeft dit kalenderjaar vijf dagen zorgverlof opgenomen voor haar ernstig zieke echtgenoot. Daarnaast heeft ze twee dagen verlof om dwingende redenen opgenomen om voor haar ziek kind te zorgen.

Ze heeft dus geen recht meer op zorgverlof dit kalenderjaar. Ze heeft nog wel recht op drie dagen verlof om dwingende redenen.

Zorgverlof en thematische verloven

Het zorgverlof is complementair met de bestaande thematische verloven (bijvoorbeeld het mantelzorgverlof) en kan hiermee gecombineerd worden. Het voordeel van dit verlof ten opzichte van een thematisch verlof is dat het heel flexibel kan worden opgenomen.

Voorbeeld: An heeft dit kalenderjaar haar recht op zorgverlof uitgeput. Haar echtgenoot behoeft palliatieve zorg. Ze kan nog een thematisch verlof voor het verlenen van palliatieve zorg opnemen.

Alle artikelen over