Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Klein verlet

Welke regels gelden voor deeltijdse werknemers?

De deeltijdse werknemers hebben het recht afwezig te zijn, met behoud van hun loon, tijdens de dagen waarop zij normaal gewerkt zouden hebben.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Principe

De deeltijdse werknemers hebben het recht afwezig te zijn, met behoud van hun loon, tijdens de dagen waarop zij normaal gewerkt zouden hebben. Onder dit voorbehoud kunnen zij de afwezigheidsdagen binnen dezelfde perken als die voorzien voor voltijdse werknemers kiezen.

In principe wordt het recht op klein verlet voor deeltijdse werknemers dus niet geproratiseerd.

Anderzijds is het zo dat wanneer de wet aan de werknemer, binnen een welomschreven periode, de vrije keuze van zijn dag klein verlet laat, deze keuze zowel op een dag van gewone activiteit als op een dag van gewone inactiviteit kan vallen.

Wat is de impact op de bezoldiging van deeltijdse werknemers?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst bepalen of de werknemer al dan niet inkomensverlies lijdt door zijn afwezigheid. Dit hangt af van zijn tewerkstellingsregime en zijn uurrooster:

  • De deeltijdse werknemer met een vast uurrooster die werkt in een vijfdagenweek (bv. elke dag 4 uur van maandag tot vrijdag) zal dezelfde rechten hebben als een voltijdse werknemer, maar zal betaald worden volgens het aantal uren in zijn contract (4 uur).
  • De deeltijdse werknemer met een vast uurrooster die minder dan 5 dagen werkt, zal enkel recht hebben op loonbehoud indien het klein verlet valt op één van de dagen dat hij werkt.
  • De deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster heeft recht op klein verlet als het evenement samenvalt met een werkdag die op zijn werkrooster voorkomt zoals dit hem zeven werkdagen op voorhand werd meegedeeld. Indien daarentegen het evenement op een dag valt die volgens zijn rooster geen werkdag is voor hem, heeft hij recht op een vervangingsloon dat overeenstemt met het loon dat de werknemer verdiende in de loop van de 4 weken die de dag klein verlet voorafgaan, gedeeld door het aantal werkelijk gepresteerde dagen in de onderneming (niet de dagen gepresteerd door die werknemer) gedurende deze periode.
Alle artikelen over Klein verlet