Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Klein verlet

Deelneming aan een jury, oproeping als getuige of persoonlijke verschijning

Hoe lang mag de werknemer afwezig blijven met behoud van loon?

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbanken of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

Duur van de afwezigheid: de nodige tijd, met een maximum van vijf dagen

Vijf dagen voor deelneming aan een jury is dikwijls onvoldoende. Indien het proces meer dan 5 dagen duurt, is de arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht.

Modaliteiten

De eerste 5 dagen van deelname aan een jury worden als klein verlet beschouwd. De werkgever moet het loon van de werknemer doorbetalen.

Daarna kan de werkgever die het loon van de werknemer/jurylid doorbetaalt een vergoeding bekomen die gelijk is aan het bedrag van het betaalde bruto dagloon, verhoogd met de corresponderende werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid, vakantiegeld (en eventueel de eindejaarspremie). De extralegale voordelen worden niet in acht genomen. De dagvergoeding wordt als volgt berekend:

  • Ofwel op basis van 8 maal het bruto uurloon
  • Ofwel op basis van 1/20 van het maandloon

Indien de werkgever het loon van zijn werknemer na de 5de dag niet doorbetaald heeft, heeft het jurylid recht op zijn brutoloon ten laste van de Staat.

Bovendien heeft elk jurylid dat gevolg gegeven heeft aan de oproeping naast zijn verplaatsingskosten (0,5824 euro/km) recht op de volgende vergoedingen indien het op meer dan 5 km van de plaats waar het Hof van assisen zetelt woont:

  • Indien het niet moet zetelen: 13,37 euro
  • Indien het effectief of als plaatsvervanger zetelt: 54,20 euro/dag [1]

De verzoeken tot toekenning van deze vergoedingen moeten ingediend worden bij de voorzitter van het Hof van assisen.

[1] Omzendbrief 131/10 van 6 januari 2023 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten (bedragen vanaf 1 januari 2023)

Alle artikelen over Klein verlet