Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Klein verlet

Onder welke voorwaarden behoudt de werknemer het recht op loon?

Om recht te hebben op klein verlet en zijn recht op loon te behouden, moet de werknemer een aantal voorwaarden vervullen.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Om recht te hebben op klein verlet en zijn recht op loon te behouden, moet de werknemer de volgende voorwaarden vervullen:

  • Vooraf, of in elk geval binnen de kortst mogelijke termijn, zijn werkgever verwittigen
  • Het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het toegekend is
  • Wegens zijn afwezigheid loonverlies lijden

Er is dus geen bezoldiging wanneer de gebeurtenis voorvalt op een dag waarop de werknemer normaal niet werkt (bv. feestdagen, vakantiedagen, zaterdagen enz.) of op een dag waarop de uitvoering van de overeenkomst geschorst is (arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, gedeeltelijke werkloosheid enz.).

Anderzijds is het zo dat wanneer de wet aan de werknemer, binnen een welomschreven periode, de vrije keuze van zijn dag klein verlet laat, deze keuze zowel op een dag van gewone activiteit als op een dag van gewone inactiviteit kan vallen.

De werkgever kan de uitoefening van het recht op klein verlet niet beletten, maar kan aan de werknemer wel een bewijs (bijvoorbeeld een attest van de gemeente) van de reden voor klein verlet vragen.

Alle artikelen over Klein verlet