Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Klein verlet

Huwelijk

Hoe lang mag de werknemer afwezig zijn met behoud van loon?

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Huwelijk van de werknemer

Duur van de afwezigheid: twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsheeft of tijdens de daaropvolgende week

Indien het burgerlijk huwelijk en het kerkelijk huwelijk op verschillende data plaatsvinden, kiest de werknemer één van deze plechtigheden.

Huwelijk van een kind van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een broer, zuster, van een schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van de tweede echtgenoot van de moeder, van de tweede vrouw van de vader, van een kleinkind van de werknemer

Duur van de afwezigheid: de dag van het huwelijk

Indien het burgerlijk huwelijk en het kerkelijk huwelijk op verschillende data plaatsvinden, kiest de werknemer één van deze plechtigheden.

Het geadopteerde kind of het natuurlijk erkende kind worden met het wettige of gewettigde kind gelijkgesteld.

Met samenwonen wordt bedoeld: de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gezamenlijke woonplaats afgelegd hebben.

Alle artikelen over Klein verlet