Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bescherming tegen ontslag en tegen een nadelige behandeling

Het sociaal recht voorziet in enkele bijzondere ontslagbeschermingen voor bepaalde werknemers. Als werkgever kan u deze werknemers dus niet ontslaan via de gewone ontslagregels. Bovendien worden bepaalde werknemers beschermd tegen een nadelige behandeling. Ontdek hier de bestaande beschermingen en vermijd onaangename verrassingen.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Ontslagbescherming 

Het sociaal recht biedt bepaalde werknemers een bijzondere bescherming tegen ontslag. Als werkgever mag u deze werknemers niet ontslaan volgens de gebruikelijke ontslagregels. Doet u dat wel, dan loopt u het risico dat u een beschermingsvergoeding moet betalen. U vindt informatie over de belangrijkste vormen van ontslagbescherming voor werknemers en over de sociale en fiscale behandeling van de beschermingsvergoeding.

Alle artikelen over Ontslagbescherming 
Sluiten

Ontslagbescherming van de preventieadviseur

De preventieadviseur adviseert over het welzijnsbeleid en helpt alle partijen bij de toepassing van de welzijnswet. Een preventieadviseur is belast met specifieke taken. Aangezien de preventieadviseur zijn functie in volledige onafhankelijkheid moet kunnen uitoefenen, is hij beschermd tegen ontslag. Zowel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de preventieadviseur als een verwijdering uit de functie van preventieadviseur zijn dan ook onderworpen aan een specifieke procedure.

Bescherming tegen ontslag voor personeelsafgevaardigden

Gewone of plaatsvervangende personeelsafgevaardigden in ondernemingsraden (OR) en comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en kandidaat-personeelsafgevaardigden komen in aanmerking voor een bijzondere bescherming tegen ontslag. Vakbondsafgevaardigden die de opdrachten van het CPBW uitvoeren, omdat er binnen de onderneming geen comité is opgericht, hebben ook dezelfde ontslagbescherming.

Bescherming tegen een nadelige behandeling

Het sociaal recht voorziet in bepaalde gevallen in bijzondere ontslagbeschermingen. Andere bepalingen beogen de bescherming van werknemers tegen een nadelige behandeling. Dit is ruimer dan het ontslag alleen, maar kan bijvoorbeeld ook het weigeren van een promotie omvatten. Je vindt hierna meer uitleg over deze specifieke bescherming.