Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Inschrijven van opmerkingen gemaakt ter gelegenheid van de invoering, via het arbeidsreglement, van de kleine flexibiliteit en van de jaarlijkse regeling van de arbeidsduur

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

  • Start de dag waarop de inschrijving in het opmerkingenregister gemaakt is.
  • Neemt een einde na zes maanden te rekenen vanaf deze inschrijving.

Opmerking: deze bescherming geldt niet voor de inschrijving van andere opmerkingen die in het register gemaakt zouden worden in het kader van de invoering of wijziging van het arbeidsreglement.

Toegelaten redenen [1]

  • Dringende reden
  • Reden vreemd aan de inschrijving van de opmerkingen in het register van opmerkingen

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

  • Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg)
  • Forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden bezoldiging [2]

Cumul

Beschermingsvergoeding verschuldigd onverminderd de vergoedingen die in geval van verbreking aan de werknemer verschuldigd zijn.

Wettelijke referentie

Wet van 8 april 1965 (artikel 12 ter)

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming