Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

  • Start de dag van de indiening van de aanvraag voor betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof
  • Neemt een einde als de vorming afgelopen is.

Bijzondere gevallen

  • Geen bescherming tijdens een periode van twaalf maanden die een aanvangt neemt de dag van de vaststelling van een winstgevende activiteit in hoofde van de werknemer
  • Geen bescherming in geval van onderbreking van de lessencyclus

Toegelaten redenen [1]

Dringende reden

Reden vreemd aan de aanvraag voor educatief verlof

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg).

Forfaitaire vergoeding gelijk aan drie maanden brutobezoldiging [2]

Cumul

Beschermingsvergoeding verschuldigd onverminderd de vergoedingen die in geval van verbreking aan de werknemer verschuldigd zijn.

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met de vergoeding bij willekeurig ontslag [3].

Wettelijke referentie

Wet van 22 januari 1985 (artikel 118).

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

[3] Deze cumulregels zijn bij deze andere beschermingsgronden vastgelegd.

Alle artikelen over Ontslagbescherming