Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Militaire verplichtingen

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

Vanaf de dag waarop de werknemer zijn werkgever inlicht over de datum van zijn (weder)oproeping onder de wapens of van de datum van zijn oproeping naar een rekruterings- of selectiecentrum (of ander centrum), tot het tijdstip van deze oproeping of wederoproeping.

Tijdens de duur van de volgende gebeurtenissen:

 • Oproeping of wederoproeping onder de wapens
 • Verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum
 • Vervulling van de dienst bij de civiele bescherming
 • Vervulling van de dienst opgelegd aan de gewetensbezwaarde
 • Verblijf op de administratieve gezondheidsdiensten als gewetensbezwaarde
 • In observatiestelling in een gezondheidsinrichting van het leger
 • Hospitalisatie ten gevolge van keuringsverrichtingen of selectieproeven

Tijdens de duur van wederindienstneming, indien de werkgever daar uiterlijk 1 maand voor het ingaan van deze wederindienstneming naar behoren van op de hoogte gebracht werd door de werknemer.

Vanaf het tijdstip waarop de werknemer met onbepaald verlof gezonden wordt tot één maand na die datum.

Opmerking: Deze bescherming geldt enkel voor contracten van onbepaalde duur en buiten de proefperiode.

Toegelaten redenen [1]

 • Dringende reden
 • Voldoende reden, d.w.z. een reden vreemd aan het uitoefenen van de militaire verplichtingen en als dusdanig door de rechter erkend

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

 • Compenserende opzegvergoeding (die volledig verschuldigd blijft, zelfs indien de werknemer een deel van de betekende opzegtermijn gepresteerd heeft)
 • Bijzondere vergoeding gelijk aan de verloren bezoldiging tijdens de periodes waarin de werknemer geen prestaties heeft kunnen leveren, beperkt tot drie maanden voor de arbeiders en zes maanden voor de bedienden [2]

Cumul

Beschermingsvergoeding verschuldigd onverminderd de bepalingen van de wet van 3 juli 1978

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met de vergoeding wegens geboorteverlof (overlijden of hospitalisatie moeder) [3]

Wettelijke referentie

Wet van 3 juli 1978 (artikelen 38 en 39)

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding onderworpen aan RSZ.

[3] Cumulregel vastgelegd bij deze beschermingsgronden.

Alle artikelen over Ontslagbescherming