Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Belangrijkste soorten van ontslagbescherming

Je vindt hieronder een handig overzicht van de meest courante vormen van ontslagbescherming.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Voor een gedetailleerde uitleg van elke ontslagbescherming verwijzen we u naar de betreffende vraag.

Voornaamste types bescherming van de werknemers tegen ontslag

 • Lid (effectief of plaatsvervangend) dat het personeel binnen de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming (CPBW) vertegenwoordigt
 • Kandidaat voor de verkiezingen van de personeelsvertegenwoordigers in dezelfde organen
 • Vakbondsafgevaardigde
 • Aanvraag van een flexibele werkregeling
 • Aanvraag van meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
 • Beroepsloopbaanonderbreking (totale of gedeeltelijke)
 • Tijdskrediet
 • Thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, palliatief verlof en mantelzorgverlof)
 • Adoptieverlof
 • Zwangere werkneemster en werkneemster die borstvoedingspauzes neemt
 • Geboorteverlof [1] bij de geboorte van een kind
 • Geboorteverlof [2] in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder
 • Zorgverlof
 • Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof
 • 4-daagse voltijdse werkweek en wisselend weekregime
 • Klokkenluider
 • Militaire verplichtingen
 • Clausule van stabiliteit van tewerkstelling
 • Werknemer die kandidaat is voor een politiek mandaat of die dat mandaat effectief uitvoert
 • Werknemer die een verzoek tot psychosociale interventie heeft ingediend inzake geweld en pesterijen op het werk zonder discriminatoir karakter en zijn getuigen
 • Preventieadviseur (Interne dienst en erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk)
 • Werknemer die een klacht heeft neergelegd of een rechtsvordering heeft ingesteld met betrekking tot discriminatie tussen werknemers, werknemer die een verzoek tot psychosociale interventie heeft ingediend inzake ongewenst seksueel gedrag op het werk en zijn getuigen
 • Werknemer tewerkgesteld in een werkrooster met nachtprestaties die naar een dagregeling wenst terug te keren
 • Werknemer die een inschrijving in het register van opmerkingen gemaakt heeft ter gelegenheid van de invoering van de kleine flexibiliteit via het arbeidsreglement
 • Verantwoordelijkheid voor giftig afval
 • Coördinator die voor zijn werkgever een milieu-effectenrapport opstelt
 • Werknemer die een programma voor medisch begeleide voortplanting of een vruchtbaarheidsbehandeling volgt

[1] Voorheen vaderschapsverlof genoemd.

[2] Omzetting van het moederschapsverlof.

Alle artikelen over Ontslagbescherming