Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

De werknemer die gebruik maakt van zijn recht op deeltijdse arbeid volgend op de vermindering van de prestaties in het kader van de loopbaanonderbreking

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

  • Start drie maanden vóór de overgang naar deeltijdse tewerkstelling
  • Eindigt drie maanden na de overgang

Opmerking: enkel de vermindering van prestaties in het kader van een loopbaanonderbreking of een thematisch verlof wordt beoogd. Het tijdskrediet valt hier niet onder.

Toegelaten redenen [1]

  • Dringende reden
  • Voldoende reden, d.w.z. reden vreemd aan de overgang naar deeltijdse tewerkstelling en als dusdanig door de rechter erkend

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

  • Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg)
  • Forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden brutobezoldiging [2]

Cumul

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met de vergoeding bij:

  • Ontslag van een zwangere werkneemster
  • Ontslag van een (kandidaat-) lid van de OR of het CPBW of van een vakbondsafgevaardigde

Wettelijke referentie

Wet van 22 januari 1985 (artikel 107bis)

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming