Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Ouderschapsverlof in het kader van CAO nr. 64

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

  • Start de dag van de aanvraag (ten vroegste drie maanden vóór het begin van het ouderschapsverlof)
  • Eindigt twee maanden na het einde van het ouderschapsverlof (in het geval van spreiding of uitstel van het ouderschapsverlof zijn er specifieke regels van toepassing)

Toegelaten redenen [1]

  • Dringende reden
  • Voldoende reden, d.w.z. reden vreemd aan het ouderschapsverlof en als dusdanig door de rechter erkend

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

  • Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg)
  • Forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden brutobezoldiging [2]

Cumul

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met de vergoeding bij:

  • Ontslag van een zwangere werkneemster
  • Ontslag van een (kandidaat-) lid van de OR of het CPBW of van een vakbondsafgevaardigde

Wettelijke referentie

CAO nr. 64 van 29 april 1997

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming