Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Adoptieverlof

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Bescherming tegen ontslag

Periode van bescherming

  • Vangt aan 2 maanden voor de aanvang van het adoptieverlof
  • Eindigt een maand na het einde van het adoptieverlof

Toegelaten redenen [1]

  • Dringende reden
  • Reden vreemd aan het adoptieverlof

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

  • Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg)
  • Forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden brutoloon [2]

Cumul

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met een andere beschermingsvergoeding.

Niet-verlenging van een overeenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid of voor een bepaalde tijd

Wanneer van een werknemer van wie de werkgever op de hoogte is gebracht van het opnemen van adoptieverlof, de arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid of de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd niet wordt verlengd, wordt die niet-verlenging sinds 10 november 2022 geacht verband te houden met het opnemen van het adoptieverlof.

Op verzoek van de werknemer deelt de werkgever hem schriftelijk de redenen voor de niet-verlenging mee. De werkgever moet bewijzen dat het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst geen verband houdt met het opnemen van het adoptieverlof.

Is dit niet het geval, of wordt er geen reden opgegeven, dan moet de werkgever een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan drie maanden brutoloon.

Opmerking: de gebruiker van een uitzendkracht wordt voor de toepassing van deze beschermingsmaatregel als de werkgever beschouwd.

Wettelijke referentie

Wet van 3 juli 1978 (artikel 30ter §4 en §5)

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming