Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Data Protection Officer (DPO)

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

Deze bescherming begint wanneer de DPO zijn functie opneemt en neemt een einde wanneer zijn functie als DPO een einde neemt.

Toegelaten redenen voor ontslag [1]

  • Dringende reden
  • Reden buiten de uitoefening van de functie en de opdrachten van de DPO met eerbiediging van de procedure in de wet vastgelegd

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Bij verbreking van de arbeidsovereenkomst is een verbrekingsvergoeding verschuldigd overeenstemmend met de wettelijke opzegtermijn, voor zover tijdens de opzegtermijn geen prestaties worden verleend.

Forfaitaire vergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag: 3 tot 17 weken loon [2]

Cumul

De verbrekingsvergoeding kan niet worden gecumuleerd met andere vergoedingen voor specifieke beschermingen tegen ontslag.

Wettelijke referenties

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

CAO nr 109 van 12 februari 2017 betreffende de motivering van het ontslag

[1] De bewijslast van het ingeroepen motief berust bij de werkgever.

[2] Deze vergoeding is niet onderworpen aan de RSZ als zij toegekend werd in een gerechtelijke beslissing of in een door de rechter goedgekeurde dading. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de fiche raadplegen betreffende het kennelijk onredelijk ontslag.

Alle artikelen over Ontslagbescherming