Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Onderbreking van de beroepsloopbaan

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

Start:

  • De dag van de aanvraag als er een recht bestaat
  • De dag van het akkoord van de werkgever indien dit vereist is

Eindigt drie maanden na het einde van de loopbaanonderbreking.

Toegelaten redenen [1]

Dringende reden.

Voldoende reden, d.w.z. reden vreemd aan de loopbaanonderbreking en als dusdanig door de rechter erkend, alsook het ontslag gegeven met het oog op het conventioneel brugpensioen.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg).

Forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden brutobezoldiging [2].

Cumul

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met de vergoeding voor:

  • Ontslag van een zwangere werkneemster
  • Ontslag van een (kandidaat-)lid van de OR of het CPBW of van een vakbondsafgevaardigde

Wettelijke referentie

Wet van 22 januari 1985 (artikel 101)

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming