Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Tijdskrediet

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

Vangt aan op de dag van de schriftelijke aanvraag (in principe 3 of 6 maanden voor de gewenste begindatum).

Eindigt:

  • 3 maanden na de einddatum van het tijdskrediet
  • 3 maanden na de weigering door de werkgever

Toegelaten redenen [1]

  • Dringende reden
  • Reden vreemd aan het tijdskrediet

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

  • Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg)
  • Forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon [2]

Bij een vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet worden deze vergoedingen berekend op het niet-verminderde loon van de werknemer, d.w.z. alsof hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Wanneer de vermindering van de arbeidsprestaties voor onbepaald tijd werd overeengekomen (in geval van landingsbanen), worden die vergoedingen daarentegen berekend op het verminderde loon.

Cumul

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met de vergoeding wegens:

  • Ontslag van een zwangere werkneemster
  • Ontslag van een (kandidaat-) lid van de OR of het CPBW of van een vakbondsafgevaardigde

Wettelijke referenties

CAO nr. 77bis van 19 december 2001

CAO nr. 103 van 27 juni 2012

Artikel 39, § 2/1 van de wet van 3 juli 1978

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming