Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Verzoek terugkeer van nachtprestaties naar dagprestaties

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

Vangt aan vanaf kennisname van de opzeg door de werknemer om een einde te maken aan de tewerkstelling met nachtprestaties die volgt op een tewerkstelling met dagprestaties voor 8 april 1998.

Eindigt na het verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de werkhervatting in een arbeidsregeling met dagprestaties.

Toegelaten redenen [1]

Dringende reden.

Redenen die vreemd zijn aan het verzoek om een einde te stellen aan de tewerkstelling in een nachtregime.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg).

Forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon van zes maanden [2].

Cumul

Beschermingsvergoeding verschuldigd onverminderd de vergoedingen die in geval van verbreking aan de werknemer verschuldigd zijn.

Wettelijke referentie

Wet van 17 februari 1997 (artikel 9).

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming