Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Beschermingsvergoeding en werkzekerheidsvergoeding

Een werkzekerheidsclausule kan worden omschreven als een clausule waarbij aan de werknemers in meerdere of in mindere mate de stabiliteit van hun betrekking wordt gegarandeerd.

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2023

De werkzekerheidsclausule bestaat uit een conventionele beperking van het recht van de werkgever om de werknemer te ontslaan.

Het gaat meer bepaald om een tijdelijke beperking, een verbod of het moeilijker maken van het recht van de werkgever om de werknemer te ontslaan.

In een arrest van 20 februari 2012 aanvaardde het Hof van Cassatie het principe van de cumulatie tussen de ontslagbeschermingsvergoeding voor personeelsvertegenwoordigers en de werkzekerheidsvergoeding. Het Hof besliste:

  • Dat deze vergoedingen elkaar niet respectievelijk uitsluiten
  • En dat de beschermingsvergoeding en de werkzekerheidsvergoeding twee verschillende doelstellingen nastreven die elkaar kunnen overlappen
Alle artikelen over Ontslagbescherming