Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Politiek verlof

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

Start: ontvangst door de werkgever van de melding van de kandidatuur per aangetekend schrijven (maximaal 6 maanden vóór de verkiezingen).

Einde:

  • Indien de werknemer werd verkozen: zes maanden na het einde van het mandaat
  • Indien de werknemer niet verkozen werd: drie maanden na de verkiezing

Toegelaten redenen [1]

Dringende reden.

Reden vreemd aan het feit dat de werknemer kandidaat is of het mandaat uitoefent.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg).

Forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden brutoloon [2].

Cumul

Beschermingsvergoeding verschuldigd onverminderd de vergoedingen die in geval van verbreking aan de werknemer verschuldigd zijn.

Wettelijke referentie

Wet van 19 juli 1976.

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming