Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming van de preventieadviseur

Wat gebeurt er met de overeenkomst tijdens de gerechtelijke procedure?

Er wordt een onderscheid gemaakt of de arbeidsovereenkomst al dan niet geschorst is.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

De werkgever kan de uitvoering van de overeenkomst tijdens de gerechtelijke procedure schorsen. Dit kan evenwel slechts na de dagvaarding.

Tijdens de schorsing moet de werkgever het normale loon of honorarium aan de preventieadviseur betalen.

De preventieadviseur kan tijdens deze schorsing de overeenkomst beëindigen zonder opzegtermijn of -vergoeding.

Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst

Indien de overeenkomst niet geschorst is, kan de preventieadviseur die een andere dienstbetrekking heeft gevonden gebruik maken van de verkorte opzegtermijn[1]. In dit geval zal de werknemer een opzegtermijn van 1 tot 4 weken moeten naleven, afhankelijk van zijn anciënniteit in de onderneming.

 

[1] Artikel 37/2, §3 van de Arbeidsovereenkomst.

Alle artikelen over Ontslagbescherming van de preventieadviseur