Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Preventieadviseur

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Wenst u meer informatie over de bescherming van de preventieadviseur tegen ontslag, dan kan u  onze gedetailleerde informatie over de bescherming van de preventieadviseur tegen ontslag raadplegen. 

Periode van bescherming

Vangt aan vanaf preventieadviseur zijn functie opneemt.

Eindigt bij het beëindigen van de functie als preventieadviseur.

Toegelaten redenen [1]

Dringende reden.

Reden die vreemd is aan de onafhankelijkheid of bekwaamheid van de preventieadviseur mits naleving van de wettelijk vastgestelde procedures.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg).

Forfaitaire vergoeding [2] gelijk aan:

  • 2 jaar normaal loon indien minder dan 15 jaar preventieadviseur
  • 3 jaar normaal loon indien 15 jaar of meer preventieadviseur

Opmerking: indien de preventieadviseur bij de werkgever, naast de functie van preventieadviseur ook nog een andere functie uitoefent (bijvoorbeeld 20% preventieadviseur - 80% HR manager), stemt het normale loon op basis waarvan deze vergoeding wordt berekend overeen, met het gedeelte van het normale loon van de functie van preventieadviseur dat overeenstemt met de duur van zijn prestaties als preventieadviseur bij de werkgever (20%).

Cumul

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met een andere beschermingsvergoeding.

Wettelijke referentie

Wet van 20 december 2002 (artikelen 3 tot 11)

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming