Login
Service Contact Lex4You
Login

Eenmanszaak

Het ondernemen kent twee delen: beroepskennis en ondernemerschap. Beroepskennis is goed zijn in wat u doet, ondernemerschap gaat over het beheren van een eigen zaak en alles wat daarbij komt kijken. In geval van het oprichten van een eigen zaak, omvat dat keuzes maken zoals bijvoorbeeld: ga ik voor een eenmanszaak? We zetten u op weg.

Contacteer ons

Eenmanszaak starten

Bij uw start als zelfstandige moet u een ondernemingsvorm kiezen. Weet dat een eenmanszaak veruit de eenvoudigste vorm is, met heel beperkte startvoorwaarden.

Ontdek alle vennootschapsvormen.


Wat is een eenmanszaak?

In het kort: een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming. De eenmanszaak is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft.

Het is ook de meest voorkomende ondernemingsvorm bij starters, net omdat het heel eenvoudig en goedkoop op te richten is:

 • U heeft geen aparte rechtspersoon nodig
 • U heeft geen startkapitaal nodig
 • U handelt dus als natuurlijk persoon
 • U kunt dit alleen doen

Er wordt met andere woorden eigenlijk geen onderscheid gemaakt tussen uzelf en uw zaak.


Oprichten van een eenmanszaak

Hoe u vlot een eenmanszaak opricht en wat de voor-en nadelen van een eenmanszaak zijn ten opzichte van een vennootschapsvorm leest u bij 'Kiezen tussen een eenmanszaak of vennootschap'.

Kosten eenmanszaak oprichten

De enige kost die u heeft, is de registratie van uw zaak in de KBO. Dat wordt voor u gedaan door een Securex Ondernemingsloket en kost gemiddeld 100 euro. Het activeren van uw btw-nummer kost 58 euro (excl. btw) en gebeurt ook door het ondernemingsloket.

Tip: Bent u een kleine onderneming met een jaaromzet van 25.000 euro, dan kunt u genieten van de zogeheten vrijstellingsregeling. Dat betekent dat u geen btw hoeft aan te rekenen, en dus ook niet moet terugstorten aan de overheid. Vergeet alleen niet dat u dan ook wel geen btw kunt aftrekken.

Daarnaast heeft u nog kosten voor uw bankrekening, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, afsluiten van verzekeringen, maar die staan los van het feit of u voor een eenmanszaak of vennootschap kiest.

U start uw eenmanszaak al op en bent juridisch volledig in orde vanaf €249 dankzij onze opstart packs.


Eenmanszaak: geen startkapitaal verplicht

Zoals gezegd, is één van de grote voordelen van een eenmanszaak het feit dat u geen minimum startkapitaal nodig heeft. In tegenstelling tot bij andere vennootschapsvormen hoeft u ook geen financieel plan op te stellen met een basiskapitaal om de eerste twee of drie jaren te overbruggen.


Extra kosten bij een eenmanszaak

Eenmanszaak en sociale bijdragen

Aangezien u start als zelfstandige, moet u zich als zaakvoerder van een eenmanszaak ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Die aansluiting kost u niets, maar vanaf dan betaalt u wel sociale bijdragen. Lees alles over het betalen van sociale bijdragen als zelfstandige. 


Eenmanszaak en boekhouding

Bij een eenmanszaak volstaat een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding. In theorie kunt u dat zelf doen, maar ons advies is om altijd met een boekhouder te werken. Ervaring leert dat een boekhouder onder de arm nemen uw slaagkansen stevig verhoogt.

Ter voorbeeld, een vereenvoudigde boekhouding omvat:

 • Een dagboek van uw financiën (chronologische opgesteld overzicht)
 • Een inkoopboek (facturen van leveranciers)
 • Een verkoopboek (facturen van klanten)
 • En een inventarisboek (een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw zaak)


Eenmanszaak en belastingen: hoe zit dat?

Bij een eenmanszaak wordt de winst van uw eenmanszaak belast in de personenbelasting. Er is dus geen aparte fiscale aangifte en aanslag voor uw zaak. Bij een vennootschap is dat wel het geval en heeft u een pak meer opties om uw belastbaar inkomen zo optimaal mogelijk te structureren.

Een kleine opfrissing: de personenbelasting is progressief opgebouwd en telt 5 tarieven, waarvan het laagste tarief 25% bedraagt en het hoogste 50%.

Opgelet: Hieraan moet nog wel de gemeentebelasting op de verschuldigde personenbelasting worden toegevoegd (meestal ongeveer 7%).

Tarieven:

 • Onder 8.070,00 euro: belastingtarief van 25%
 • Tussen 8.070,01 – 11.480,00 euro: belastingtarief van 30%
 • Tussen 11.480,01 – 19.130,00 euro: belastingtarief van 40%
 • Tussen 19.130,01 – 35.060,00 euro: belastingtarief van 45%
 • Vanaf 35.060,01 euro: belastingtarief van 50%


Eenmanszaak en beroepskosten

U kunt, ook bij een eenmanszaak, wel een aantal beroepskosten aftrekken. De belasting gebeurt op de winst van uw zaak, niet op uw omzet.

Tip: Indien u een vrij beroep uitoefent, kunt u kiezen om uw werkelijke beroepskosten af te trekken, of te kiezen voor forfaitaire beroepskosten.

De belastingdienst zal het aftrekken van kosten enkel aanvaarden als ze gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden. Het is ook belangrijk dat u de echtheid en het bedrag van de kosten kunt bewijzen (door middel van facturen of bonnetjes) en dat ze redelijk zijn ten opzichte van uw werk. Met andere woorden, een occasioneel etentje met klanten kunt u zeker inbrengen, maar met een paar duizenden euro’s aan restaurantbonnetjes gaat u waarschijnlijk niet wegkomen.

Voor-en nadelen van een eenmanszaak

Een eenmanszaak heeft een aantal hele grote voordelen, maar toch ook een aantal grote nadelen. Deze vindt u terug in 'Kiezen tussen een eenmanszaak of vennootschap'.

In het kort, de belangrijkste voordelen zijn:

 • Eenvoudig en goedkoop om in uw eentje op te richten
 • U beslist zelf hoeveel winst u in uw zaak terug investeert
 • U heeft beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen

De belangrijkste nadelen:

 • Er is geen onderscheid tussen zakelijk of persoonlijk vermogen: u bent onbeperkt aansprakelijk
 • Inkomsten vallen onder de personenbelasting
 • Opvolging of overname regelen, is moeilijker

Eenmanszaak of vennootschap

De verschillen tussen een eenmanszaak en vennootschap leest u in 'Kiezen tussen een eenmanszaak of vennootschap'.

Maar dat zegt niet altijd voldoende over waarom u voor het één of het andere zou kiezen.


Een eenmanszaak is voor u de beste keuze indien:

 • U weinig startkapitaal heeft
 • U weinig risico’s loopt/neemt
 • U nog geen zicht heeft op uw inkomsten

Met andere woorden, u wilt administratief eenvoudig en met weinig kosten starten. Veel freelancers, die in hun beroep maar weinig risico’s op grote fouten lopen, kiezen daarom om te beginnen met een eenmanszaak. Eenmaal dat de zaak goed draait, kunnen ze later altijd nog overstappen naar een vennootschap.


Een vennootschap is voor u de beste keuze indien:

 • U voldoende startkapitaal heeft
 • U meer/grotere risico’s loopt
 • Grote investeringen wil doen


Overstappen van een eenmanszaak naar vennootschap

Haalt u iedere maand een mooie omzet, dan kan het interessant zijn om de overstap naar een vennootschap zoals de bv te overwegen.

 • Om fiscale redenen, want de vennootschapsbelasting is immers voordeliger dan de personenbelasting en u heeft veel meer opties om aan fiscale planning te doen.
 • Om juridische redenen, want u wil uw privévermogen beter afschermen. Denk wel aan de oprichtersaansprakelijkheid, want bij een vennootschap heeft u wel de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en verantwoord met het kapitaal van uw onderneming om te gaan.
 • Om bedrijfseconomische redenen, indien u extra financiële middelen wil lenen om te investeren. Via een vennootschap heeft de bank een beter zicht op uw financiële situatie en heeft u een hogere kans op een positief antwoord.
Een eenmanszaak kan de ideale manier zijn om te starten als zelfstandige

Bespreek het met een expert
Dit zou u ook kunnen interesseren: