Login
Service Contact Lex4You
Login

Uw ondernemingsnummer aanvragen, zo geregeld

De aanvraag is zo geregeld

Een ondernemingsnummer aanvragen, is een verplichte stap op weg naar uw eigen onderneming. U kunt het aanvragen via een Securex ondernemingsloket voor een snelle afhandeling of zelf aanvragen bij de KBO.

Vraag het aan via onze loketten

Wat is een ondernemingsnummer precies?

Elke onderneming die handelsactiviteiten uitvoert, is verplicht zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Nadat uw dossier is goedgekeurd, kent de KBO u een ondernemingsnummer toe. Dat dient als uniek identificatiemiddel voor uw bedrijf.


Waarvoor wordt het ondernemingsnummer gebruikt?

Het ondernemingsnummer is niet alleen een formele identificatiecode van uw onderneming voor de KBO en de belastingdienst, maar kan ook door uw klanten en partners worden gebruikt om u te identificeren. U bent dan ook verplicht om uw ondernemingsnummer mee te delen in al uw officiële communicatie en handelsdocumenten, zoals facturen, offertes of brieven. Ook op uw website mag het zeker niet ontbreken.

Hoe een ondernemingsnummer aanvragen?

U kunt het ondernemingsnummer eenvoudigweg aanvragen via een Securex ondernemingsloket in uw buurt of rechtstreeks aanvragen bij de KBO . Wij regelen de aanvraag voor u en ondersteunen u met bijkomende informatie. Zo kunt u zich richten op waar het voor u echt om draait: uw kersverse onderneming.

Voor een vlotte inschrijving bezorgt u ons de volgende gegevens:

  • Identiteitskaart (en/of beroepskaart),
  • Bankrekeningnummer,
  • Beschrijving van de activiteiten van uw onderneming,
  • Handelsnaam van uw zaak,
  • Eventuele voorafgaande vergunningen die u nodig heeft om te kunnen starten (bijvoorbeeld een leurkaart of beroepskaart),
  • Voor een vennootschap: onderhandse akte als bewijs van oprichting.

Richt u een vennootschap met onderhandse akte op? Dan ontvangt u uw ondernemingsnummer van de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Met dat nummer gaat u langs bij het Securex ondernemingsloket in uw buurt, waar we samen de puntjes op de i zetten.

Wat kost een ondernemingsnummer?

Elk ondernemingsnummer heeft een vaste administratieve kost, onafhankelijk van de grootte of het type van uw onderneming. Het tarief wordt bepaald door de FOD Financiën en wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2023 kost een ondernemingsnummer 101 €.

Vragen over het ondernemingsnummer voor uw zaak?

Contacteer ons

Ondernemingsnummer vs. btw-nummer

In de volksmond wordt het ondernemingsnummer ook wel btw-nummer genoemd. Dat klopt slechts gedeeltelijk. Sinds 2003 doen ondernemingsnummers van bedrijven namelijk ook dienst als btw-nummer. In de praktijk worden beide termen daarom meestal gebruikt om hetzelfde aan te duiden. Maar hoe komt dat precies?

In de meeste gevallen is uw onderneming btw-plichtig. Dat betekent dat u uw ondernemingsnummer moet laten activeren als btw-nummer. Dat doen we bij Securex automatisch voor u, zodat u vanaf dag één aan de slag kunt. Zodra uw ondernemingsnummer bij de KBO is geactiveerd als btw-nummer, kunt u facturen beginnen uitsturen en fiscaal aftrekbare bedrijfskosten beginnen maken.

Tip: lees meer over wat het btw-nummer precies inhoudt.

Vraag uw ondernemingsnummer aan voor u van start gaat, dat zal u ongeveer 100 euro kosten. Bij Securex kunt u erop vertrouwen dat we de administratie vlot en tijdig voor u afhandelen.

Contacteer ons
Vraag uw ondernemingsnummer aan bij een ondernemingsloket in uw buurt

Neem contact op
Dit zou u ook kunnen interesseren: