Login
Service Contact Lex4You
Login

Verzekeringen & Pensioen

Bescherm jezelf, je gezin, je bedrijf en je medewerkers

Als zelfstandige of bedrijfsleider loop je onvermijdelijk bepaalde risico’s. Tegenslagen zoals een ongeval of een ziekte kunnen je bedrijf en je inkomsten in gevaar brengen. Wij bieden jou tal van dekkingen en verzekeringsoplossingen aan om de tegenslagen in je leven als ondernemer het hoofd te bieden en je medewerkers te beschermen.

Contacteer ons

Met onze beschermings- en verzekeringsoplossingen heb je:


  • Meer gemoedsrust tijdens het voorbereiden van je pensioen
  • Meer bescherming van je belangen in geval van een conflict met een werknemer of de fiscale administratie
  • Meer begeleiding bij de bescherming van je medewerkers

Verzekeringen voor ondernemers

Bescherm jezelf tegen eventuele tegenvallers in je leven als ondernemer. Securex verzekert de continuïteit van je inkomsten in geval van ongeluk of ziekte en reikt oplossingen op maat voor zelfstandigen aan. Een ziekenhuisopname van jezelf of een familielid? Een hospitalisatieverzekering dekt je ziekenhuiskosten. Wij helpen je ook om je pensioen voor te bereiden, maar ook om de toekomst van je gezin te vrijwaren mocht je komen te overlijden. 

Meer weten

Verzekeringen voor bedrijven

Jij bent de pijler van je bedrijf. Wij verzekeren je in geval van juridische conflicten en fiscale controle door de opgelopen kosten voor je verdediging te dekken. Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid behoedt je voor de gevolgen van schadeclaims die de financiële stabiliteit van je onderneming in het gedrang brengen. Wij bieden ook een complete bescherming van je goederen en gebouwen (brand, voertuigen, diefstal en cybercriminaliteit). Met onze verzekeringen kan je met een gerust gemoed ondernemen.

Meer weten

Verzekeringen voor personeel

Securex beschermt en verzekert de werknemers van je bedrijf. Wij bieden hen een dekking tegen arbeidsongevallen of ongevallen in het privéleven via verplichte of aanvullende verzekeringen. Wij verzekeren hen ook van een aantrekkelijk aanvullend pensioen door middel van onze groepsverzekering.

Meer weten

RIZIV-toelage: het sociaal statuut voor (para)medische beroepen

Ben je een geconventioneerde logopedist, kinesitherapeut, apotheker, verpleegkundige, vroedvrouw, arts of tandarts?

Goed nieuws: dan kan je een premie van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering) ontvangen via je RIZIV sociaal statuut. Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van deze jaarlijkse tussenkomst van het RIZIV worden ieder jaar door het rijksinstituut vastgelegd.

Meer weten

Slachtoffer van een arbeidsongeval? Volg alles online op

Je bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk geweest? Volg je ongeval verder op via onze online tool.

Meer weten
Wil je meer weten over onze beschermings- en verzekeringsoplossingen?

Onze experten van Securex Insurance Agent helpen je graag verder.