Login
Service Contact Lex4You
Login

Verzekeringen & Pensioen

Bescherm uzelf, uw gezin, uw bedrijf en uw medewerkers

Als zelfstandige of bedrijfsleider loopt u onvermijdelijk bepaalde risico’s. Tegenslagen zoals een ongeval of een ziekte kunnen uw bedrijf en uw inkomsten in gevaar brengen. Wij bieden u tal van dekkingen en verzekeringsoplossingen aan om de tegenslagen in uw leven als ondernemer het hoofd te bieden en uw medewerkers te beschermen.

Contacteer ons

Met onze beschermings- en verzekeringsoplossingen heeft u:


  • Meer gemoedsrust tijdens het voorbereiden van uw pensioen
  • Meer bescherming van uw belangen in geval van een conflict met een werknemer of de fiscale administratie
  • Meer begeleiding bij de bescherming van uw medewerkers

Bescherm uzelf en uw gezin

Bescherm u tegen eventuele tegenvallers in uw leven als ondernemer. Securex verzekert de continuïteit van uw inkomsten in geval van ongeluk of ziekte en reikt oplossingen op maat voor zelfstandigen aan. Wij helpen u ook om uw pensioen voor te bereiden, maar ook om de toekomst van uw gezin te vrijwaren mocht u komen te overlijden. 

Meer weten

Bescherm uw bedrijf

U bent de pijler van uw bedrijf. Wij verzekeren u in geval van juridische conflicten en fiscale controle door de opgelopen kosten voor uw verdediging te dekken.

Meer weten

Bescherm uw medewerkers

Securex beschermt en verzekert de werknemers van uw bedrijf. Wij bieden hen een dekking tegen arbeidsongevallen of ongevallen in het privéleven via verplichte of aanvullende verzekeringen. Wij verzekeren hen ook van een aantrekkelijk aanvullend pensioen door middel van onze groepsverzekering.

Meer weten

RIZIV-toelage: het sociaal statuut voor (para)medische beroepen

Bent u een geconventioneerde logopedist, kinesitherapeut, apotheker, verpleegkundige, arts of tandarts?

Goed nieuws: dan kunt een premie van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering) ontvangen via uw RIZIV sociaal statuut. Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van deze jaarlijkse tussenkomst van het RIZIV worden ieder jaar door het rijksinstituut vastgelegd.

Meer weten

Slachtoffer van een arbeidsongeval? Volg alles online op

U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk geweest? Volg uw ongeval verder op via onze online tool.

Meer weten
Wilt u meer weten over onze beschermings- en verzekeringsoplossingen?

Contacteer ons