Login
Service Contact Lex4You
Login

Sociaal Verzekeringsfonds

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, hoe werkt dat?

Aan de slag als zelfstandig ondernemer? Dan ben je verplicht om socialezekerheidsbijdragen te betalen. Je doet dat via een Sociaal Verzekeringsfonds, dat de betaling van je sociale bijdragen ontvangt en doorstort naar de overheid. Regel je sociale bescherming en sluit je aan vóór je van start gaat met je zaak.

Contacteer ons

Je rechten via je sociaal verzekeringsfonds:

 • Sociale bijdragen dienen om je sociale rechten (zoals pensioen en uitkering bij ziekte) op te bouwen.
 • Iedere zelfstandige betaalt elk kwartaal een sociale bijdrage.
 • De bijdragen worden berekend op basis van je inkomen.
 • Sociale bijdragen betaal je via een verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals dat van Securex.

Wat doet een sociaal verzekeringsfonds?

Een sociaal verzekeringsfonds regelt de sociale zekerheid voor jou als zelfstandige. Het fonds stort je kwartaalbijdragen door naar de overheid en geeft bijkomend advies doorheen je volledige traject als ondernemer. Zo ben je zeker van de beste ondersteuning en ben je er zeker van dat je het maximum haalt uit je sociale rechten.

Wanneer aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

De aansluiting gebeurt voor de start van je activiteiten in je nieuwe onderneming. Of je nu aan de slag gaat met een eenmanszaak of een vennootschap opricht: je bent verplicht om met een sociaal verzekeringsfonds in zee te gaan voor de administratie en afhandeling van je sociale bijdragen.

Start slim met de Startersgids

Download je gratis e-book ‘Startersgids voor Ondernemers’ en start zorgeloos.

Waarom aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Door het betalen van je sociale bijdragen maak je als zelfstandige in hoofdberoep aanspraak op socialezekerheidsrechten zoals:

 • Kinderbijslag en geboortepremie
 • Uitkering bij ziekte of ongeval
 • Terugbetaling van medische kosten
 • Moederschapshulp (105 dienstencheques) en moederschapsuitkering
 • Rustpensioen, overlevingspensioen en overgangsuitkering
 • Overbruggingsrecht
 • Uitkering mantelzorg

Wie moet zich aansluiten?

Elke zelfstandige (zowel in hoofd- als in bijberoep) is verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dezelfde verplichting geldt ook voor meewerkende echtgenoten of echtgenotes, helpers en werkende vennoten.

Er bestaan wel uitzonderingen op die regel. De volgende beroepsgroepen en categorieën zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds:

 • Journalisten en perscorrespondenten
 • Personen met een mandaat bij een overheidsinstantie, beroepsorganisatie of vakbond
 • Iemand met een onbetaald mandaat bij een vennootschap


Heb je hierover nog vragen?

Stel ze aan ons en we bezorgen je een antwoord. Zo weet je helemaal zeker of je moet aansluiten of niet.

Op welke voordelen kan je rekenen?

Wat gebeurt er precies na je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de start van je zaak? In de eerste plaats is het tijd om te ondernemen natuurlijk!

Daarnaast betaal je via het sociaal verzekeringsfonds elk kwartaal sociale bijdragen.

In ruil daarvoor kan je rekenen op je sociale rechten, net zoals werknemers in loondienst die krijgen. Startende ondernemers komen trouwens in aanmerking voor een aangepaste wettelijke minimumbijdrage.

Berekening van sociale bijdragen

De berekening van je sociale bijdragen is deels gebaseerd op je sociaal statuut. Voor startende ondernemers geldt een aangepaste regeling met wettelijk vastgestelde minimumbijdragen omdat je inkomen nog niet gekend is. Nadien, ongeveer twee jaar later, geeft de fiscus je inkomen door. Vanaf dat moment worden je sociale bijdragen definitief berekend.

Ben je meewerkende echtgenoot of gepensioneerd in het ministatuut? Dan gelden er weer andere specifieke bijdragepercentages.

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen voorlopig berekend op de inkomsten die je hebt als zelfstandige van de voorbije 3 jaar. Uitgangspunten bij deze berekening zijn onder meer:

 • Je sociaal statuut (bijberoep of hoofdberoep)
 • Je situatie (bijv. gepensioneerd, meewerkend echtgenoot of starter)
 • Je netto belastbaar jaarinkomen (sociale bijdragen zijn beroepskost en dus volledig aftrekbaar)

Voor startende zelfstandigen geldt er een aangepaste regeling met wettelijke voorlopige minimumbijdragen. Deze voorlopige bijdragen zijn gebaseerd op een forfaitair geschat inkomen van € 16.861,46* voor de hoofdberoeper en op € 1.865,45* voor de bijberoeper.

 • Na twee jaar geeft de fiscus je beroepsinkomen door aan het sociaal verzekeringsfonds
 • De sociale bijdragen worden dan definitief berekend
 • Het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen wordt verrekend (regularisatie van de sociale bijdragen)
 • Verwacht je hogere inkomsten dan het forfaitair bepaalde bedrag? Je kan de sociale bijdragen laten aanpassen om te voorkomen dat je na 3 jaar een flink bedrag moet bijbetalen

*basisinkomen in 2024

Alles over de sociale bijdragen als zelfstandige

Wanneer betaal je sociale bijdragen?

 • Als zelfstandige betaal je de sociale bijdragen per kwartaal
 • Uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal moeten de sociale bijdragen op de rekening staan van het sociaal verzekeringsfonds

Sluit je aan bij Securex

Concrete plannen voor een eigen zaak? 

Maak het jezelf gemakkelijk en sluit meteen aan bij het Sociaal Verzekeringsfonds van Securex

Sluit je nu aan
Heb je nog vragen omtrent de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds van Securex?

Dit zou je ook kunnen interesseren: