Login
Service Contact Lex4You
Login

Sociaal Verzekeringsfonds

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, hoe werkt dat?

Aan de slag als zelfstandig ondernemer? Dan bent u verplicht om socialezekerheidsbijdragen te betalen. U doet dat via een Sociaal Verzekeringsfonds, dat de betaling van uw sociale bijdragen ontvangt en doorstort naar de overheid. Regel uw sociale bescherming en sluit u aan vóór u van start gaat met uw zaak.

Contacteer ons

Uw rechten via uw sociaal verzekeringsfonds:

 • Sociale bijdragen dienen om uw sociale rechten (zoals pensioen en uitkering bij ziekte) op te bouwen.
 • Iedere zelfstandige betaalt elk kwartaal een sociale bijdrage.
 • De bijdragen worden berekend op basis van uw inkomen.
 • Sociale bijdragen betaalt u via een verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals dat van Securex.

Wat doet een sociaal verzekeringsfonds?

Een sociaal verzekeringsfonds regelt de sociale zekerheid voor u als zelfstandige. Het fonds stort uw kwartaalbijdragen door naar de overheid en geeft bijkomend advies doorheen uw volledige traject als ondernemer. Zo bent u zeker van de beste ondersteuning en bent u er zeker van dat u het maximum haalt uit uw sociale rechten.

Wanneer aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

De aansluiting gebeurt voor de start van uw activiteiten in uw nieuwe onderneming. Of u nu aan de slag gaat met een eenmanszaak of een vennootschap opricht: u bent verplicht om met een sociaal verzekeringsfonds in zee te gaan voor de administratie en afhandeling van uw sociale bijdragen.

Startersgids [Ebook]

Krijg een klare kijk op alle stappen die u moet doorlopen dankzij onze gratis gids.

Waarom aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Door het betalen van uw sociale bijdragen maakt u als zelfstandige in hoofdberoep aanspraak op socialezekerheidsrechten zoals:

 • Kinderbijslag en geboortepremie
 • Uitkering bij ziekte of ongeval
 • Terugbetaling van medische kosten
 • Moederschapshulp (105 dienstencheques) en moederschapsuitkering
 • Rustpensioen, overlevingspensioen en overgangsuitkering
 • Overbruggingsrecht
 • Uitkering mantelzorg

Wie moet zich aansluiten?

Elke zelfstandige (zowel in hoofd- als in bijberoep) is verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dezelfde verplichting geldt ook voor meewerkende echtgenoten of echtgenotes, helpers en werkende vennoten.

Er bestaan wel uitzonderingen op die regel. De volgende beroepsgroepen en categorieën zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds:

 • Journalisten en perscorrespondenten
 • Personen met een mandaat bij een overheidsinstantie, beroepsorganisatie of vakbond
 • Iemand met een onbetaald mandaat bij een vennootschap


Heeft u hierover nog vragen?

Stel ze aan ons en we bezorgen u een antwoord. Zo weet u helemaal zeker of u zich moet aansluiten of niet.

Op welke voordelen kunt u rekenen?

Wat gebeurt er precies na uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de start van uw zaak? In de eerste plaats is het tijd om te ondernemen natuurlijk!

Daarnaast betaalt u via het sociaal verzekeringsfonds elk kwartaal sociale bijdragen.

In ruil daarvoor kunt u rekenen op uw sociale rechten, net zoals werknemers in loondienst die krijgen. Startende ondernemers komen trouwens in aanmerking voor een aangepaste wettelijke minimumbijdrage.

Berekening van sociale bijdragen

De berekening van uw sociale bijdragen is deels gebaseerd op uw sociaal statuut. Voor startende ondernemers geldt een aangepaste regeling met wettelijk vastgestelde minimumbijdragen omdat uw inkomen nog niet gekend is. Nadien, ongeveer twee jaar later, geeft de fiscus uw inkomen door. Vanaf dat moment worden uw sociale bijdragen definitief berekend.

Bent u meewerkende echtgenoot of gepensioneerd in het ministatuut? Dan gelden er weer andere specifieke bijdragepercentages.

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen voorlopig berekend op de inkomsten die u heeft als zelfstandige van de voorbije 3 jaar. Uitgangspunten bij deze berekening zijn onder meer:

 • Uw sociaal statuut (bijberoep of hoofdberoep)
 • Uw situatie (bijv. gepensioneerd, meewerkend echtgenoot of starter)
 • Uw netto belastbaar jaarinkomen (sociale bijdragen zijn beroepskost en dus volledig aftrekbaar)

Voor startende zelfstandigen geldt er een aangepaste regeling met wettelijke voorlopige minimumbijdragen. Deze voorlopige bijdragen zijn gebaseerd op een forfaitair geschat inkomen van € 16.409,20* voor de hoofdberoeper en op € 1.815,41* voor de bijberoeper.

 • Na twee jaar geeft de fiscus uw beroepsinkomen door aan het sociaal verzekeringsfonds
 • De sociale bijdragen worden dan definitief berekend
 • Het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen wordt verrekend (regularisatie van de sociale bijdragen)
 • Verwacht u hogere inkomsten dan het forfaitair bepaalde bedrag? U kunt de sociale bijdragen laten aanpassen om te voorkomen dat u na 3 jaar een flink bedrag moet bijbetalen

*basisinkomen in 2023

Alles over de sociale bijdragen als zelfstandige

Wanneer betaalt u sociale bijdragen?

 • Als zelfstandige betaalt u de sociale bijdragen per kwartaal
 • Uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal moeten de sociale bijdragen op de rekening staan van het sociaal verzekeringsfonds

Sluit u aan bij Securex

Concrete plannen voor uw eigen zaak? 

Maak het uzelf gemakkelijk en sluit meteen aan bij het Sociaal Verzekeringsfonds van Securex

Sluit u nu aan
Heeft u nog vragen omtrent de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds van Securex?

Neem contact op
Dit zou u ook kunnen interesseren: