Menu
Werkgevers

Loonkosten en verloning: alles wat u moet weten

Optimaliseer uw loonkost als werkgever

Een eerlijke en vlotte verloning is de basis van uw HR-beleid, maar daar komt vaak heel wat bij kijken. Uw loonkost omvat niet alleen het brutoloon van uw medewerkers, maar ook patronale en sociale bijdragen en andere wettelijke kosten. Wat dat allemaal inhoudt, leest u hier.

Bij Securex helpen we u bij het bepalen van een slimme verloningsstrategie op maat en ondersteunen we u bij de berekening en uitbetaling van alle lonen.

Loonkosten en verloning

In 4 stappen meer inzicht in uw verloning en loonkost

 • Leer wat verloning precies is
 • Maak een gedetailleerde analyse van uw loonkost en begrijp hoe deze is opgebouwd
 • Ga vervolgens aan de slag om uw loonkost te berekenen
 • Ontdek hoe u uw loonkosten kunt optimaliseren met alternatieve verloning
Wat is verloning

Verloning

De verloning van uw werknemers bestaat uit verschillende onderdelen. De kostprijs van een werknemer bestaat voor u als werkgever uit zowel het brutoloon van uw personeel als de verplichte sociale en patronale bijdragen en andere wettelijke verplichte uitgaven, zoals bijkomende verzekeringen.

Een slimme optimalisatie van het salarispakket is zowel voor u als voor uw werknemers voordelig. Extralegale voordelen en alternatieve verloningsvormen zorgen voor lagere loonkosten en een hoger nettovoordeel voor uw personeel.

Lees meer over wat loonkosten precies zijn

Payroll professioneel geregeld

De correcte uitbetaling van lonen, wat we payroll noemen, is een tijdrovend en foutgevoelig proces. De gegevens van uw medewerkers zitten vaak verspreid over heel wat verschillende HR-tools (verlof- en afwezigheden, onkosten, …) die niet altijd vlot met elkaar communiceren.

Met Officient, een geïntegreerd en flexibel HR-platform op maat van kmo’s, kunt u uw personeels- en loonadministratie vanuit één enkel platform beheren. Het voordeel? Door gegevens te centraliseren, kunt u deze gemakkelijker verwerken en wint u aan efficiëntie.

Meer weten? Lees alles over onze formules op vlak van loonadministratie
Loonkosten: zo werkt dat

Wat zijn loonkosten precies?

Loonkosten zijn de uitgaven die u als werkgever heeft om het loon van uw personeel te betalen. De loonkost omvat uiteraard het brutosalaris en werkgeversbijdragen, maar ook extra’s zoals maaltijdcheques, woon-werkvergoedingen en premies. We splitsen het allemaal op voor u.

Onderdelen van de loonkost uitgelegd:

 • Brutoloon van uw werknemer
 • Sociale werkgeversbijdragen (de zogeheten patronale lasten of RSZ-bijdragen)
 • Overige personeelskosten, zoals:
  • Vakantiegeld
  • Bonussen
  • Arbeidsongevallenverzekering
Handige checklist van loonkosten

Brutoloon kan misleidend zijn

Het brutoloon vormt dus het vertrekpunt voor de loonkost van een werknemer. Zoals het overzicht hierboven aantoont, zegt dit cijfer zeker niet alles. Het brutoloon is namelijk geen goed richtpunt voor u als werkgever of voor uw medewerker. Waarom? U betaalt namelijk een stuk meer, aangezien er nog heffingen bij komen, terwijl ook voor uw medewerker het brutobedrag misleidend is. Het bedrag slinkt nog aanzienlijk omdat er nog een persoonlijke bijdrage aan de sociale zekerheid en belastingen betaald moeten worden.

Een brutoloon bepalen

Het brutobedrag omvat de vergoeding voor de gewerkte uren, een eindejaarspremie en loon voor feest- en vakantiedagen. Andere aspecten die u hier best bijtelt, zijn mogelijke overuren en extralegale voordelen. Het minimumloon van medewerkers ligt trouwens vast in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) overeengekomen in een paritair comité. Een paritair comité is een Belgisch overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst. U mag op niveau van uw onderneming ook cao’s afsluiten, maar de overeengekomen lonen mogen niet lager liggen dan wat er in uw sector bepaald is. Bestaan er geen afspraken voor uw sector, dan moet u het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen respecteren.

Patronale lasten

Als werkgever betaalt u bovenop het brutoloon nog bijdragen aan de sociale zekerheid, ook wel patronale lasten of RSZ-bijdragen genoemd. RSZ staat daarbij voor Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Gemiddeld bedragen die patronale lasten 25% van het brutoloon, al varieert dit percentage van sector tot sector. Voorbeeld: dat betekent dat indien u een werkgever een brutoloon van 2000 euro wilt uitkeren, u alvast zelf 2500 euro betaalt.

Belastbaar loon

Net zoals werkgevers, betalen ook werknemers op hun brutoloon een bijdrage aan de sociale zekerheid. Die bijdrage is een percentage dat wordt afgehouden voordat de belastingen (bedrijfsvoorheffing) worden verrekend, en ook voor er extralegale voordelen worden toegevoegd. Wat overblijft na afhouding van de RSZ-bijdrage is het belastbaar loon. De wetgeving maakt hier een onderscheid tussen arbeiders en bedienden, maar gemiddeld genomen betaalt iedereen 13,07%. Voorbeeld: bij een brutoloon van 2000 euro, zal uw medewerker 261 euro (afgerond) afdragen aan de sociale zekerheid.

Bedrijfsvoorheffing (voorafbetaling personenbelasting)

Na de bijdrage aan de sociale zekerheid, volgt er dus nog de bedrijfsvoorheffing. Dit is eigenlijk een voorafbetaling die de werknemer doet voor de personenbelasting. Hoeveel belastingen medewerkers precies betalen, hangt af van de gezinssituatie en hoe hoog het loon is.

Nettoloon

Het nettoloon is het bedrag dat uw personeel op het einde van de maand effectief op hun rekening gestort krijgt: het brutoloon min de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid en min de bedrijfsvoorheffing (belastingen).

Bereken het nettoloon met de handige bruto-nettocalculator

Aan de slag gaan met loonkosten?

Het is daarom belangrijk om de loonkosten correct en volledig te berekenen. Zo ontdekt u of u kunt starten met personeel en heeft u de juiste informatie om strategische beslissingen te nemen.

Hulp nodig? Contacteer onze experten!
Berekening

Bereken uw loonkosten

Zoals u uit de basiscomponenten afleidt, hangt de loonkost in ons land in de eerste plaats af van heel wat randvoorwaarden. Voor veel sectoren zijn die vastgelegd in een cao.

De belangrijkste bepalingen:

 • Het wettelijke statuut van de medewerker (arbeider of bediende)
 • De functie of het hiërarchische niveau van uw werknemer
 • Zijn of haar leeftijd en aantal jaar ervaring
 • Het aantal gepresteerde uren per maand
 • De sector waarin uw bedrijf actief is

De parameters hierboven bepalen het maandloon dat samen met het vakantiegeld en de eindejaarspremie het brutoloon van uw werknemer vormt en waarop dus nog een aantal heffingen volgen.

Zodra aan het kader van de wettelijke voorwaarden is voldaan, beschikt u als werkgever over bijkomende flexibiliteit om zelf de verloning verder aan te vullen - bijvoorbeeld met alternatieve verloning. Die extra loonvoorwaarden bepalen de resterende impact op uw volledige loonkost, want er bestaan ook opties waarop u geen bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Breng uw eigen loonkosten in kaart
Optimalisatie

Waarom is loonkostoptimalisatie belangrijk?

Een slim beheer van loonkosten maakt u als werkgever sterker op een heleboel vlakken. De sleutelvoordelen van loonkostoptimalisatie:

Onze specialisten staan voor u klaar om u inzicht te verschaffen in uw loonkosten en u te helpen bij de verdere optimalisatie ervan. Zo heeft u de handen vrij om zich te verdiepen in de koers van uw bedrijf.

Alternatieven

Alternatieve verloning als oplossing voor hoge loonkosten

Als u eenmaal zicht heeft op uw totale loonkost, is de kans groot dat u schrikt. Arbeid is nu eenmaal duur in België. Maar daar valt iets aan te doen. Meer nog, wat als we u vertellen dat u uw positie als werkgever aantrekkelijker kunt maken, uw werknemers beter kunt belonen en tegelijkertijd de loonkosten in uw bedrijf of organisatie onder controle kunt houden? Te mooi om waar te zijn? Dat is allemaal mogelijk met alternatieve verloning, een win-winsituatie voor werkgever en werknemer.

Lees meer over de meest populaire vormen van alternatieve verloning

Slimmer verlonen doet u zo

Ontdek in het gratis ebook over alternatieve verloning nog meer aantrekkelijke voordelen voor u en uw personeel.

Download uw gratis ebook

Een loonbonus invoeren

Een bonus uitkeren aan uw medewerkers is tof, maar kostelijk, ook voor uw werknemer. Wees u ervan bewust dat na aftrek van de sociale en fiscale lasten uw werknemer maar een derde van een traditionele bonus overhoudt. Dat kan anders dankzij de loonbonus (cao 90).

Lees meer over waarom een loonbonus zo populair is

Warrants

Een warrant is een financieel instrument dat voor loonoptimalisatie gebruikt wordt. Uw medewerkers hebben het recht om gedurende een vooraf bepaalde periode de onderliggende aandelen te kopen of te verkopen tegen een vaste prijs van € 9,5. Meestal worden de warrants door de werknemers na 1 werkdag onmiddellijk verkocht zodat het beursrisico beperkt blijft.

Slimmer verlonen? Ontdek alles over warrants

Cafetariaplan: geef uw medewerkers inspraak

Met een zogeheten cafetariaplan biedt u een loonpakket aan op maat van uw individuele werknemers. Dat is flexibel en fiscaal voordelig voor zowel uw personeel als voor uw bedrijf. U bepaalt in samenspraak met de werknemer de extralegale voordelen die bij hem of haar passen. Zo voldoet u aan individuele loonwensen, voor meer werknemerstevredenheid.

Tegelijkertijd kunt u fiscaal voordelige alternatieve verloningsvormen naar voren schuiven, voor een slimme besparing op uw loonkosten.

Lees meer over hoe een cafetariaplan werkt

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Omdat de Europese Unie wil dat haar lidstaten 3% van hun bbp investeren in onderzoek en ontwikkeling, lanceerde de Federale overheid verschillende steunmaatregelen. Eén daarvan is deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor innovatieprojecten. Ideaal om uw concurrentie voor te blijven. Geniet van dit voordeel met de Screening R&D!

Lees meer waarom investeren in innovatie fiscaal interessant is

Extralegale voordelen: fiscaal aantrekkelijk

Extralegale voordelen zijn vaak de bouwstenen van alternatieve verloning en daarom erg geschikt om ook zo in te zetten in uw verloningsbeleid. Geef uw medewerker iets extra zonder de loonkosten veel te verhogen.

Ontdek hier tien extralegale voordelen op een rij

Waarom loonoptimalisatie bij Securex?

 • Houd uw financiële balans in de gaten en vermijd onnodige uitgaven
 • Trek nieuw talent aan met een betere employer branding
 • Stimuleer motivatie en loyaliteit van medewerkers op een kostenefficiënte manier
Optimaliseer uw loonkosten
Opvolging

Volg uw loonkosten op en blijf concurrentieel

De berekening van uw loonkosten is geen éénmalige oefening. Het evenwicht tussen het behoud van uw concurrentiekracht, het aantrekken van nieuw talent en de tevredenheid van uw huidige medewerkers vraagt om doorlopende opvolging van en toezicht op uw loonkosten.

Drie loonindicatoren om in de gaten te houden: 

 • Gemiddeld uurloon. Vergeet daarbij de uitbetaling voor niet-gewerkte uren niet!
 • Totale loonkost. De totale uitgaven aan uw personeel, inclusief afwezigheidsgerelateerde kosten, opzegvergoedingen, etc.
 • De gemiddelde loonkost van gelijkaardige bedrijven. 

Tip: Wilt u nog beter zicht krijgen op uw loonkosten? Ontdek de mogelijkheden van ons HR-dashboard, poweHR reporting. Beschikbaar vanaf vijf medewerkers en bovendien volledig gratis!

Van niet-gepresteerde uren, over ziekteverzuim tot concurrentiekracht: het bredere plaatje van loonkostenoverzicht biedt diepgaande inzichten in de slagkracht en financiële gezondheid van uw organisatie.

Interesse in een loonkostoptimalisatie helemaal op maat van uw bedrijf? Contacteer onze experten!
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Vakantie en thematisch verlof

Hoe zijn het wettelijke verlof en de bijkomende thematische verlofmogelijkheden geregeld? Hier krijgt u een handig overzicht.

Ontdek alles over vakantie
Alternatief verlonen: meer motivatie, minder kosten

U profileren als aantrekkelijke werkgever zonder uw loonkosten te zien stijgen. Dat is mogelijk met alternatief verlonen. Hoe ontdekt u hier.

Kies de gepaste vorm
Bereken uw loonkosten

Wat uw bedrijfsplannen ook zijn: het is altijd nuttig om de bijhorende loonkosten te berekenen en te optimaliseren. Hoe? Dat leert u hier.

Breng uw loonkosten in kaart