Login
Werkgevers

Loonkosten en verloning: alles wat u moet weten

Personeelskosten, patronale lasten, payrolling & alternatieve verloning

Een eerlijke en vlotte verloning is de basis van uw HR-beleid en daar komt heel wat bij kijken. Uw loonkost omvat niet enkel het brutoloon van uw medewerkers, maar ook patronale en sociale bijdragen en andere wettelijke kosten. Ontdek bij Securex hoe u uw loonkosten optimaliseert en wat u gemakkelijk uitbesteedt.

Krijg vrijblijvend advies
Loonkosten en verloning
Loonkosten

Wat zijn loonkosten?

Loonkosten zijn de kosten die een werkgever uitgeeft aan een werknemer. De standaardonderdelen van loonkosten zijn:

 • Brutoloon van de werknemer
 • Patronale lasten, ook sociale werkgeversbijdragen of RSZ-bijdragen
 • Overige personeelskosten, zoals:
  • Vakantiegeld
  • Bonussen
  • Arbeidsongevallenverzekering
Uw personeelskosten kunt u als werkgever optimaliseren met extralegale voordelen en alternatieve verloning. Zo verlaagt u uw personeelskosten en krijgt uw werknemer een hoger nettovoordeel.
 

Ontdek hoe u slimmer verloont

Met dit Ebook ontdekt u exact welke vormen van verloning er bestaan en wat het best bij u past. Zo genieten u én uw personeel van voordelen op maat.

 

Download gratis uw ebook
Belangrijke begrippen

Loonkosten uitgelegd: enkele cruciale termen

Voor u start met loonoptimalisatie, weet u het best zeer goed wat de verschillende termen en onderdelen van loonberekening betekenen:

Wat is het brutoloon?

Het brutoloon is het totale loon van de werknemer, vóór de aftrek van sociale lasten en belastingen. Het omvat onder andere:

 • De vergoeding voor de gewerkte uren
 • Een eindejaarspremie
 • Loon voor feest- en vakantiedagen
 • Mogelijke overuren en extralegale voordelen

Het minimumloon van medewerkers ligt trouwens vast in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) overeengekomen in een paritair comité, het Belgische overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers dat onderhandelt over de collectieve arbeidsovereenkomst.

U mag op niveau van uw onderneming ook cao’s afsluiten, maar de overeengekomen lonen moeten gelijklopen met de vastgelegde minima van uw sector. Bestaan er geen afspraken voor uw sector, dan baseert u zich op het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.

Wat zijn patronale lasten of RSZ-bijdragen?

Patronale lasten, ook wel RSZ-bijdragen genoemd, zijn bijdragen die u als werkgever betaalt aan de sociale zekerheid om bij te dragen aan het aanvullend pensioen voor uw werknemers.

Gemiddeld bedragen patronale lasten 25% van het brutoloon, al varieert dat percentage van sector tot sector. U betaalt ze bovenop het brutoloon.

Wilt u een werkgever bijvoorbeeld een brutoloon van € 2000 uitkeren? Dan betaalt u zelf alvast € 2500.

Wat is het belastbaar loon?

Zo'n bijdrage aan de sociale zekerheid betalen ook werknemers bovenop hun brutoloon. Dat percentage dragen werknemers af voordat de belastingen (bedrijfsvoorheffing) worden verrekend en voor er extralegale voordelen bij komen. Wat overblijft na afhouding van de RSZ-bijdrage is het belastbaar loon.

De wetgeving maakt hier een onderscheid tussen arbeiders en bedienden, maar gemiddeld genomen betaalt iedereen 13,07%. Bij een brutoloon van bijvoorbeeld € 2000 draagt uw medewerker afgerond € 261 af aan de sociale zekerheid.

Wat is de bedrijfsvoorheffing of voorafbetaling personenbelasting?

Na de bijdrage aan de sociale zekerheid, volgt er dus nog de bedrijfsvoorheffing, een voorafbetaling van de werknemer aan de personenbelasting. Hoeveel belastingen medewerkers precies betalen, hangt af van hun gezinssituatie en hoe hoog hun loon is.

Bovendien indexeert de federale overheid elk jaar de bedrijfsvoorheffing voor het komende jaar. Hou dus steeds rekening met de recentste cijfers.

Wat is het nettoloon?

Het nettoloon is het bedrag dat uw personeel op het einde van de maand effectief krijgt. Het nettoloon berekenen doet u zo:


Brutoloon – werknemersbijdrage – bedrijfsvoorheffing = nettoloon

Bereken uw nettoloon met de calculator
Berekenen

Loonkosten of personeelskosten berekenen

Zoals u eerder al las, hangt de loonkost in ons land in de eerste plaats af van heel wat randvoorwaarden die voor veel sectoren vastliggen in een cao. Onderstaande parameters bepalen het maandloon dat samen met het vakantiegeld en de eindejaarspremie het brutoloon van uw werknemer vormt en waarop dus nog een aantal heffingen volgen.

 • Wettelijke statuut van de medewerker: arbeider of bediende
 • Functie of het hiërarchische niveau van uw werknemer
 • Leeftijd en aantal jaar ervaring
 • Aantal gepresteerde uren per maand
 • Sector waarin uw bedrijf actief is

Zodra u aan de wettelijke voorwaarden voldoet, krijgt u als werkgever bijkomende flexibiliteit om de verloning zelf verder aan te vullen, bijvoorbeeld met alternatieve verloning. Die extra loonvoorwaarden bepalen de resterende impact op uw volledige loonkost, want er bestaan ook opties waarop u geen bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Bereken uw loonkosten
Alternatieve verloning

Alternatieve of flexibele verloning

Met alternatieve of flexibele verloning kiest u vernieuwende methodes om uw werknemers uit te betalen. Zo bespaart u op loonkosten én motiveert u uw werknemers met verloning op maat van hun noden en wensen.

Er bestaan namelijk verschillende soorten alternatieve verloning en loonoptimalisatie:

Ontdek de slimste loonoptimalisatie voor u

De slimste loonoptimalisatie is er eentje op maat. Met dit Ebook leert u de mogelijkheden grondig kennen en maakt u een onderbouwde keuze.

Download gratis uw ebook

Wat is de loonbonus?

De loonbonus is een collectieve beloning die uw werknemers krijgen bovenop hun loon en mogelijke extralegale voordelen. U beloont zo een prestatie of het bereiken van een welbepaald doel op teamniveau.

Lees alles over de loonbonus

Wat zijn warrants?

Warrants zijn een financieel instrument dat u als alternatieve verloning aan uw medewerkers kan aanbieden. Uw werknemer krijgt een bonus terwijl u uw loonkosten verlaagt – een win-win. Bovendien kiest u zelf aan wie u warrants toekent.

Lees alles over warrants

Wat zijn extralegale voordelen?

Extralegale voordelen zijn vergoedingen die buiten het normale loon van uw werknemers vallen en die gemakkelijk te combineren zijn met elkaar.
Er bestaan verschillende soorten extralegale voordelen, zoals onder andere:

 • Fiscaal voordelige cheques zoals ecocheques en maaltijdcheques
 • Verzekeringen zoals de hospitalisatie- en groepsverzekering
 • Voordelen van alle aard zoals bedrijfswagens en laptops
Ontdek de 10 belangrijkste extralegale voordelen

Wat is een cafetariaplan?

Met een cafetariaplan biedt u uw individuele werknemers de mogelijkheid een deel van hun loonpakket naar keuze in te vullen met extralegale voordelen. U krijgt een budgetneurale manier om uw medewerkers te belonen, zij krijgen een extraatje dat voor hen écht waardevol is.

Lees alles over het cafetariaplan

Investeren in innovatie

Omdat de Europese Unie haar lidstaten engageert 3% van hun bbp te investeren in onderzoek en ontwikkeling, lanceerde de Belgische federale overheid verschillende steunmaatregelen zoals deze gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor innovatieprojecten. U bespaart belastingen én blijft uw concurrenten een stap voor met diepgaand onderzoek.

Lees alles over investeren in R&D
Payrolling & optimalisatie

De voordelen van loonoptimalisatie

Slim beheer van uw loonkosten maakt u als werkgever sterker op een heleboel vlakken naast enkel fiscale optimalisatie. De sleutelvoordelen van loonoptimalisatie:

 • De juiste analyses en cijfers om uw beslissingen op te baseren
 • Inzicht in de toekomstige evolutie van uw loonkost en van uw bedrijf
 • Hogere motivatie bij uw medewerkers aan lagere kosten
Daarom zorgt u er het best voor dat u de tijd neemt om de juiste oplossingen voor uw bedrijf te vinden. Elke onderneming is namelijk uniek.
 


Payrolling: waarom is het zo belangrijk?

Payrolling is de correcte uitbetaling van lonen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Omdat lonen zo complex in elkaar zitten, is het natuurlijk cruciaal dat de berekening en betaling voor elke medewerker foutloos verloopt. Uw payrolling-partner moet onder andere rekening houden met:
 
 • Afwezigheden en verschillende soorten verlof
 • Onkosten
 • Vormen van alternatieve verloning
 • Overuren
Van niet-gepresteerde uren, over ziekteverzuim tot concurrentiekracht: het bredere plaatje van loonkostenoverzicht biedt diepgaande inzichten in de slagkracht en financiële gezondheid van uw organisatie.

Bovendien is de berekening van uw loonkosten geen éénmalige oefening. Het evenwicht tussen het behoud van uw concurrentiekracht, het aantrekken van nieuw talent en de tevredenheid van uw huidige medewerkers vraagt om doorlopende opvolging van en toezicht op uw loonkosten.

Drie loonindicatoren om blijvend in de gaten te houden:
 
 • Gemiddeld uurloon, inclusief de uitbetaling voor niet-gewerkte uren
 • Totale loonkost: totale uitgaven aan uw personeel, inclusief afwezigheidsgerelateerde kosten, opzegvergoedingen...
 • De gemiddelde loonkost van gelijkaardige bedrijven.


Vertrouw op experts

U ziet het: er komt veel kijken bij de optimalisatie van uw loonkosten en payrolling. Daarom doet u er goed aan ondersteuning te krijgen van een expert zoals Securex. Enkele voordelen:
 • Advies op maat
 • Tools en dashboards die uw payrolling en administratie stroomlijnen
 • Houd uw financiële balans in de gaten en vermijd onnodige uitgaven
 • Trek nieuw talent aan met een betere employer branding
 • Stimuleer motivatie en loyaliteit van medewerkers op een kostenefficiënte manier
Bovendien houdt u met deze tools steeds de vinger aan de pols in gemakkelijke overzichten:
 • HR-platform Officient is een geïntegreerde en flexibele tool op maat van uw kmo waarmee u uw personeels- en loonadministratie vanuit één enkel platform efficiënt beheert.
 • HR-dashboard PoweHR reporting helpt u in een oogopslag de juiste gegevens te interpreteren en snel sterke beslissingen te maken.
Klaar om uzelf en uw medewerkers te belonen? Start vandaag met uw loonoptimalisatie! Krijg vrijblijvend advies
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Duurzame mobiliteit voor bedrijven: oplossingen en advies

We werken steeds vaker van thuis uit en denken ook elke dag bewuster na over het milieu. Met het mobiliteitsbudget zet je slim in op duurzame of zachte mobiliteit en combineer je verschillende mobiliteitsoplossingen tot een slim mobiliteitsbeleid. Ontdek hoe je dat doet.

Alles over duurzame mobiliteit
Vakantie en thematisch verlof

Hoe zijn het wettelijke verlof en de bijkomende thematische verlofmogelijkheden geregeld? Hier krijgt u een handig overzicht.

Ontdek alles over vakantie