Login
Service Contact Lex4You
Login

Sociale bijdragen voor startende zelfstandigen

Alles wat je als beginnend ondernemer moet weten

Als je je inschrijft als zelfstandige, ben je net zoals werknemers verplicht om sociale bijdragen te betalen. Zo bouw je je socialezekerheidsrechten op en bescherm je jezelf grondig. Ontdek hoe je als starter je sociale bijdragen regelt.

Start je zaak online Krijg advies op maat

Hoe werken de sociale bijdragen?

Als zelfstandig ondernemer betaal je sociale bijdragen, net zoals een werknemer in loondienst, om sociale rechten op te bouwen: 

 • Gezinsbijslag (inclusief geboortepremie en kinderbijslag) 
 • Pensioen 
 • Terugbetaling van medische verzorging 
 • Uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid 
 • Uitkering bij faillissement 

De fiscus beschouwt sociale bijdragen als een fiscaal aftrekbare beroepskost. Breng ze dus zeker in als beroepskost als deel van je fiscale optimalisatie. 

Je betaalt je sociale bijdragen elke 3 maanden aan je sociaal verzekeringsfonds, dat het bedrag op zijn beurt doorstort aan de overheid. 

Zo’n sociaal verzekeringsfonds berekent de sociale bijdragen voor je op basis van je inkomsten en staat klaar met advies wanneer je dat nodig hebt. 

Wanneer betaal je de sociale bijdragen?

Je betaalt je sociale bijdragen elk kwartaal. De fiscale kwartalen beginnen elk jaar op respectievelijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

Het hele proces verloopt zo: 

 • Aan het begin van elk kwartaal bezorgt het sociaal verzekeringsfonds je een afrekening gebaseerd op je voorlopige berekening. 
 • Als ondernemer heb je tot het einde van het lopende kwartaal de tijd om het volledige bedrag over te schrijven naar de rekening van je sociaal verzekeringsfonds. 
 • Je krijgt ook de mogelijkheid een automatische betaling in te stellen via domiciliëring. 
 • Als je de sociale bijdragen niet op tijd betaalt, dan is elk sociaal verzekeringsfonds wettelijk verplicht om een verhoging van 3% aan te rekenen wanneer het kwartaal afloopt. 
 • Als je nog niet betaalde aan het einde van het kalenderjaar in kwestie, komt daar nog een toeslag van 7% bovenop. 

Hoe werkt het voor starters?

Als starter heb je nog geen aantoonbaar inkomen waarop je sociaal verzekeringsfonds je bijdragen kan berekenen. Je betaalt dan voorlopige bijdragen, een wettelijke minimumbijdrage berekend op een forfaitair jaarinkomen van € 16.861,46.

Na 2 jaar is je werkelijke inkomen bekend en herberekent je sociaal verzekeringsfonds je sociale bijdragen.   

 • Te veel betaald? Dan krijg je het verschil uiteraard teruggestort. 
 • Is je inkomen hoger dan de berekeningsbasis? Dan betaal je het bijkomende bedrag.

Je kan het bedrag van je voorlopige sociale bijdragen trouwens laten aanpassen aan je verwachte inkomen als dat hoger ligt dan het forfaitair jaarinkomen. Zo vermijd je later onaangename verrassingen in de vorm van een hoge afrekening. 

Verlaagde minimumbijdragen voor starters (starterskorting)

De starterskorting is een ondersteunende maatregel van de regering waarmee sommige startende zelfstandigen in aanmerking komen voor een verlaging van hun sociale bijdragen

Je komt in aanmerking voor die starterskorting als zogenaamde primostarter, waarbij je onder 1 van de volgende situaties valt: 

 • Je start als zelfstandige in hoofdberoep en was de 20 maanden voor je start in geen enkele hoedanigheid zelfstandige in hoofdberoep 
 • Je stapt over naar hoofdberoep van bijberoep of student-zelfstandige 
 • Je herneemt je hoofdberoep na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 2 kwartalen met gelijkstelling wegens ziekte. 

Ben je een primostarter, dan betaal je de eerste 4 kwartalen na je start lagere bijdragen. Die bijdragen berekent je sociaal verzekeringsfonds op een geschat inkomen van € 8.707,35: 

 • Een kwartaalbijdrage van € 464,55 (in plaats van € 899,58) 
 • 20.5% op inkomsten boven de geschatte € 8.707,35 

Spreek dus zeker met je sociaal verzekeringsfonds als je denkt een primostarter te zijn. Vroeg je de starterskorting niet aan? Dan krijg je die toch automatisch zodra je definitieve inkomen bekend is, maar dan wel met heel wat vertraging. Wacht dus niet. 

Als zelfstandige in bijberoep hoef je geen bijdragen te betalen als je jaarlijkse netto-inkomen lager ligt dan € 1.865,45. Je hoeft ook geen minimumbijdrage te betalen. 

Bekijk de recentste tarieven

Ontdek de recentste tariefschijven in deze handige tabel in pdf.

Wie betaalt sociale bijdragen?

Iedereen die als zelfstandige ondernemer aan de slag is, betaalt in principe sociale bijdragen. De berekening zelf hangt af van je statuut als zelfstandige: 

Statuut

Beschrijving

Eenmanszaak
 • Als zelfstandige met een eenmanszaak moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vóór je officiële opstart. 
 • Je sociaal verzekeringsfonds helpt je je voorlopige bijdragen te berekenen in afwachting van je werkelijke inkomsten. 
Vennootschap
 • De mandatarissen betalen sociale bijdragen via hun sociaal verzekeringsfonds. 
 • De vennootschap betaalt vennootschapsbijdragen

Helpers

Een helper is iemand die je helpt of vervangt in je eenmanszaak. Die moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vanaf 1 januari van het jaar waarin de helper 20 jaar wordt, tenzij die gehuwd is.  

Bepaalde categorieën helpers krijgen een vrijstelling: 

 • Helpers die je minder dan 90 dagen per jaar bijstaan in je zaak 
 • Helpers die niet op regelmatige basis hulp bieden 
 • Studenten die nog recht hebben op kinderbijslag 
Meewerkende partner

Meewerkende partners vallen onder het zogeheten maxistatuut, dat hen volwaardige sociale rechten geeft. 

Enkel als je meewerkende echtgenoot of echtgenote geboren is vóór 1 januari 1956 kan die kiezen voor een beperkt sociaal statuut dat enkel recht geeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Uitstel, vrijstelling of verlaagde bijdragen bij moeilijkheden

Kan je wegens omstandigheden je sociale bijdragen niet betalen? Dan neem je best zo snel mogelijk contact op met je sociaal verzekeringsfonds. Afhankelijk van je situatie zijn er verschillende oplossingen mogelijk

 • Verlaagde voorlopige bijdragen door lagere inkomsten dan verwacht. 
 • Minnelijk afbetalingsplan om openstaande bedragen gespreid in te lossen, in overleg met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 
 • Vrijstelling van bijdragen bij onverwachte voorvallen zoals ernstige ziekte, brand in je bedrijf of een economische crisis.
Sluit je aan bij een betrouwbaar sociaal verzekeringsfonds

Kies zekerheid. Kies Securex.

Gerelateerde artikelen