Login
Service Contact Lex4You
Login

Internationale tewerkstelling: je gids

Hoe je internationale tewerkstelling navigeert in België en erbuiten

Medewerkers uit het buitenland tewerkstellen in België of Belgische medewerkers in het buitenland tewerkstellen: er komt heel wat bij kijken. Ontdek waaraan je moet voldoen en hoe je alles tot een goed einde brengt met Securex.

Schakel experts in

Aandachtspunten bij internationale tewerkstelling 

Als je werknemers voor het werk de grens oversteken, dan zit je met een vorm van internationale mobiliteit van werknemers. De grootste uitdaging bestaat dan uit het voldoen aan de regels van het internationaal recht en die van de betrokken landen zelf.

Drie belangrijke pijlers springen eruit en worden door Securex geanalyseerd om ervoor te zorgen dat je beroep legaal en probleemloos zal zijn, namelijk:

 • Welk socialezekerheidsstelsel is van toepassing
 • Welk arbeidsrecht heeft voorrang
 • Hoe zit het met de fiscaliteit

Verder moet je ook voldoen aan de lokale arbeidsregels en administratieve formaliteiten, denk aan documenten zoals Limosa, A1-formulier of werkvergunning. De experts van Securex analyseren al deze zaken en zorgen ervoor dat de uitzending van je werknemer vlot en correct verloopt.


Voordelen van internationale tewerkstelling

De voordelen van werken over de grenzen heen, zijn groot. Niet enkel voor je bedrijf, maar ook voor je medewerkers. Een kort overzicht.

Voordeel

Beschrijving

Win de War for Talent

De zoektocht naar talent dat bij je past, verloopt moeilijker met de jaren. Werken in het buitenland is een uniek aanbod dat kandidaten bij niet veel andere bedrijven zien en waardoor je bedrijf boven de concurrentie uitspringt. Dit kan ook een kans zijn om het salarispakket van je werknemer te optimaliseren

Lagere personeelskosten

Als je als werkgever in verschillende landen personeel tewerkstelt, kan je je kostenstructuur slim organiseren over de grenzen heen. Zo creëer je extra financiële ademruimte voor jezelf en je medewerkers

Flexibeler en uitdagender werk

Werken in het buitenland staat hoog op het lijstje van veel sollicitanten als kans op avontuur, bijzondere ervaringen en veel autonomie. Ze halen meer plezier uit hun werk en bouwen autonome motivatie


Werkvergunningen

Als je een Belgische medewerker in het buitenland wil tewerkstellen, moet je voldoen aan de regels van dat land. Die vind je op de overheidswebsites van dat specifieke land of door een van onze lokale partners te raadplegen. 

Er bestaan voor tewerkstelling in België verschillende soorten vergunningen, afhankelijk van het profiel van je kandidaat. Daarom moet je enkele bepalende antwoorden hebben voor je weet wat je nodig hebt.

Bepalende factoren

Internationale tewerkstelling is een ingewikkeld gegeven. Welke documenten en toelatingen je nodig hebt, hangt af van heel wat factoren:

 • Duur: tot 90 dagen (arbeidsvergunning), onbepaalde duur bij meer dan 90 dagen
 • Afkomst: komt je buitenlandse medewerker uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of niet? Zo ja, dan heb je geen toelating tot arbeid nodig. Zo nee, dan heb je een single permit nodig. Daar lees je verder alles over
 • Gewest: in welk gewest wil je je medewerker tewerkstellen?
 • Statuut: is je medewerker in loondienst of heeft die een zelfstandigenstatuut?
 • Profiel: heeft je medewerker een diploma hoger onderwijs, onmisbare skills of vult je medewerker een tekort op de Belgische arbeidsmarkt op (denk bijvoorbeeld aan knelpuntberoepen)? 

Gecombineerde vergunning of single permit

Als je toelating tot arbeid nodig hebt, is de kans bijzonder groot dat je een single permit moet aanvragen. Die heb je nodig als je een niet-Europese werknemer wil tewerkstellen in België, ongeacht of je als werkgever Belgisch of buitenlands bent.

Opgelet: afhankelijk van de regio, kan de aanvraag tot 4 maanden duren om af te ronden. Start de procedure dus ruim op tijd.

Hoewel onderaanneming in de bouw heel vaak voorkomt met buitenlandse partners, is het beroep meer gereguleerd dan veel andere beroepen. Er is dus grondigere controle nodig bij elke medewerker die de aanvraag indient.

Geef fouten geen kans

Vertrouw je vergunningen toe aan Securex en slaap op beide oren.


Salary-split: wat is dat?

De term salary-split slaat erop dat je bij buitenlandse tewerkstellingen in twee of meer landen de belastingen splitst. Je betaalt plaatselijk belastingen op het aandeel van de arbeid dat je medewerker in dat specifieke land uitvoert. Dat noemen we ook het ‘werklandbeginsel’.

Een eenvoudig voorbeeld: als je medewerker 2 dagen per week in België werkt en 3 dagen per week in Nederland, dan betaal je in België enkel belastingen voor die 2 dagen. De andere 3 dagen betaal je belastingen aan Nederland.

Werknemers betalen niet automatisch belastingen in beide landen, maar dit wordt natuurlijk beslist op basis van specifieke regels.

Salary-split is dus een manier voor internationaal actieve bedrijven om het loonbeleid te optimaliseren. Kort samengevat kan je een salary-split in alle richtingen toepassen: buitenlandse bedrijven met Belgische werknemers, Belgische bedrijven met buitenlandse werknemer, meerdere werkgevers, ...

Het bijzondere belastingstelsel voor impats of ingekomen belastingplichtigen (BBIB)

In 2021 heeft de Belgische regering een wet aangenomen waarbij het bijzonder aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden werd afgeschaft om een volledig nieuw bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen in te voeren.

Het doel van de nieuwe wetgeving is een duidelijk, eenvoudig en transparant wettelijk kader te verschaffen aan ondernemingen en de misbruiken tegen te gaan die voortvloeiden uit de toepassing van het vroegere bijzondere aanslagstelsel.

Zo ligt de focus terug op hooggekwalificeerd buitenlands personeel met specifieke competenties, waarvan een tekort bestaat op de Belgische arbeidsmarkt, aantrekken en de aantrekkelijkheid van ons land voor buitenlandse investeerders versterken.

Heb je hier vragen over of wil je graag begeleiding in deze materie? Securex staat voor je klaar.

Besteed je berekening uit


Kaart van Europa toont alle landen waar Securex actief is


Limosa & sociale zekerheid

Elke werknemer die normaal in het buitenland is tewerkgesteld of daar is aangeworven maar tijdelijk of gedeeltelijk in België zal werken, moet door zijn werkgever aangegeven worden bij de RSZ. Dit is de Limosa-aangifte. Deze verplichting geld ook voor buitenlandse zelfstandigen.

Voor de volgende professionals moet je als buitenlandse werkgever een Limosa-aangifte indienen:

 • Werknemers actief in België, die niet onder de Belgische sociale zekerheid vallen
 • Werknemers die tegelijkertijd actief zijn in België en in het buitenland
 • Buitenlandse zelfstandigen die in België willen werken

Voor medewerkers uit elke sector uit de EER  die in een internationale context werken, vraag je een A1-attest aan. Voor medewerkers van buiten de EER, vraag je een “Certificate of Coverage” aan.

Limosa geldt enkel in België. Andere landen voorzien eigen alternatieven. Daarom is het handig om samen te werken met een partner zoals Securex, die rekent op een ruim Europees netwerk.

Schakel experts in


Wat Securex International voor je doet

Internationale tewerkstelling is een bijzonder complex gegeven. Loopt er iets mis, dan riskeer je hoge kosten, boetes of sancties. Kies daarom voor gemoedsrust en zekerheid door alle formaliteiten uit te besteden aan een ervaren partner.

Als je verschillende partners vergelijkt, ontdek je dat Securex uniek geschikt is als partner voor internationale tewerkstelling.

 • Ervaar het gemak van één contactpersoon, die je begeleidt doorheen het volledige traject
 • Kies voor een partner die actief is in meer dan 20 Europese landen via eigen kantoren en partners
 • Werk in elk land samen met lokale experts
 • Kies voor een toegankelijke one-stop-shop, welke dienst je ook nodig hebt
 • Geniet van 115 jaar ervaring en specialisten in elk domein 

Maar je hoeft ons niet op ons woord te geloven. De diensten waaruit je kan kiezen, spreken voor zich:

 • Juridische analyse van sociale en arbeidswetten, en fiscaliteit
 • Advies en ondersteuning bij salarisoptimalisatie
 • Juridische documenten zoals arbeidsovereenkomsten, addendums, gespecialiseerde clausules, …
 • Fiscale ondersteuning in België en het buitenland
 • Administratieve formaliteiten zoals A1-attesten en Certificates of Coverage, Limosa-aangifte, arbeidsvergunningen, …

Of je nu buitenlandse medewerkers tewerkstelt in België, Belgische medewerkers de kans geeft om naar het buitenland te gaan, of je bedrijf op een andere manier uitbouwt: bij Securex krijg je diensten die passen bij jouw DNA.

Verleg met een gerust hart je grenzen

Dit zou je ook kunnen interesseren: