Login
Service Contact Lex4You
Login

Belasting en btw voor zelfstandigen

Belasting- en btw-verplichtingen als ondernemer

Als ondernemer zijn belastingen en btw ook op u van toepassing. Alleen verloopt het soms op een andere manier. Welke belastingen betaalt u als zaakvoerder? En hoe zit het precies met die btw en de bijbehorende administratieve verplichtingen? In dit overzicht zetten we u op weg voor een foutloos btw- en belastingparcours als startende ondernemer.

Contacteer ons Vragen? Stel ze hier

Een vlotte fiscale start

Iedereen in België betaalt op de een of andere manier belastingen, ook als nieuwe ondernemer. Een werknemer in loondienst doet dat vooral via het deel dat zijn werkgever afdraagt aan de overheid en via btw op aankopen in de winkel. Als ondernemer bent u echter zelf verantwoordelijk voor een correcte belasting- en btw-aangifte.


Verschil in belastingen bij eenmanszaak en vennootschap

Met een eigen eenmanszaak of vennootschap betaalt u belastingen op uw inkomsten. Met een eenmanszaak is die berekening relatief eenvoudig. Bij een vennootschap betaalt u zowel een vennootschapsbelasting als belasting op het loon dat u zichzelf uitkeert.


Btw

De btw of belasting over de toegevoegde waarde is een bijkomende verbruiksbelasting op de verkoop van goederen en diensten. Ook als zelfstandige krijgt u met btw te maken. 

Hoe werkt dat precies?

  • Als beginnende btw-plichtige ondernemer vraagt u eerst een btw-nummer aan. 
  • Daarna rekent u de btw (21%, 9% of 0%) aan op uw facturen en stort u het bedrag vervolgens door aan de overheid. U krijgt dus geld binnen van uw klanten dat u niet mag houden. 
  • Op producten of diensten die u voor uw eigen zaak aanschaft, hoeft u dan weer geen btw te betalen. Dat is de zogeheten btw-aftrek.
  • Uw btw regelt u via een periodieke btw-aangifte.

Opgelet: Sommige starters en kleine bedrijven zijn ook vrijgesteld van btw

Bent u btw plichtig als starter?

Uw btw-verplichtingen goed geregeld

Als ondernemer bent u verplicht de btw die u van uw klanten hebt ontvangen, aan te geven bij de fiscus. Dat doet u met een btw-aangifte. 

In die aangifte deelt u ook mee hoeveel u zelf aan leveranciers hebt betaald voor uw beroepsuitgaven. De btw die u zelf hebt betaald in het kader van uw professionele activiteiten, mag u aftrekken van de ontvangen btw. Het uiteindelijke bedrag betaalt u aan de btw-administratie. 

Als starter bent u vrijwel zeker van een kwartaalaangifte. Bedrijven die een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 halen, moeten een maandelijkse aangifte doen.

Voor de indiening van uw btw-aangifte gaat u best te rade bij een boekhouder. De aangifte van uw btw kan namelijk al snel erg complex worden - ook als u nog maar pas gestart bent met uw onderneming. En u wil vooral geen boetes oplopen.

Vrijstelling van btw-plicht

In de meeste gevallen kunt u er als ondernemer vanuit gaan dat u btw-plichtig bent. Sommige ondernemingen hebben echter recht op een vrijstelling, bijvoorbeeld op basis van hun beperkte jaaromzet of de sector waarin ze actief zijn.

Als u recht heeft op een btw-vrijstelling mag u geen btw aanrekenen, maar hoeft u ook geen periodieke btw-aangifte in te dienen. Dat vereenvoudigt uw boekhouding aanzienlijk.

Tegelijkertijd betekent het ook wel dat u geen btw mag aftrekken voor professionele aankopen. Op vlak van btw wordt u beschouwd als een particuliere klant. 

Ontdek alles over de btw-vrijstelling

Uw belasting als zelfstandige

Als ondernemer met een eenmanszaak is er geen onderscheid tussen uw beroeps- en persoonlijke financiële inkomsten. U betaalt uw belastingen ook gewoon via de personenbelasting op uw totale belastbare inkomen. Dat is het inkomen dat overblijft na betaling van uw sociale bijdragen, beroepskosten en andere mogelijke aftrekposten.

Het tarief van de personenbelasting is voor zelfstandigen identiek aan die van werknemers. De Belgische personenbelasting wordt progressief berekend aan de hand van belastingschijven, die elk jaar worden geïndexeerd. Het belastingtarief stijgt dus naarmate uw inkomen groter wordt.

Hieronder de tarieven voor de personenbelasting van het aanslagjaar 2021 (inkomsten van 2020): 

  • Tot € 13.440: 25%
  • Van € 13.440,01 tot € 23.720: 40%
  • Van € 23.720,01 tot € 41.060: 45%
  • Vanaf € 41.060,01: 50%

Voorbeeld: U realiseert met uw eenmanszaak een jaaromzet van € 60.000. U trekt € 20.000 beroepskosten af en betaalt € 8200 sociale bijdragen (in dit voorbeeld gaat het om 20,5% van € 20.000). Zo houdt u € 31.800 belastbaar inkomen over. Na het betalen van uw personenbelasting houdt u uiteindelijk € 22.939,5 netto over.

Belastingvrije basis som

Een deel van uw inkomen is helemaal vrijgesteld van belastingen. Dat is de zogeheten belastingvrije basis som. Afhankelijk van uw privésituatie - burgerlijke staat, kinderen, handicap,... - kan het zijn dat dat bedrag hoger uitvalt. Dat brengt uw totale belastingdruk verder naar omlaag.


Gemeentebelasting

Naast de jaarlijkse personenbelasting moet u ook rekening houden met bijkomende gemeentebelasting. Die wordt bepaald door de gemeente of stad waar u woont. De tarieven voor de aanvullende gemeentebelasting in België vindt u in dit overzicht.


Lagere belastingdruk via een vennootschap

Als ondernemer met een eenmanszaak komt het er in de praktijk dus vaak op neer dat een groot deel van uw omzet aan 50% wordt belast. Draait uw zaak goed en realiseert u over een langere periode veel omzet? Dan kan de vennootschap een fiscaal voordelig alternatief betekenen voor uw ondernemerscarrière.

Eenmanszaak of vennootschap kiezen?
Entrepreneur Week 2023 [Gratis online event]

Als ondernemer een duwtje in de rug nodig? Neem dan deel aan de Entrepreneur Week!

Een vijfdaags gratis online event van 6 t.e.m. 10 februari 2023 met elke dag een ander thema over ondernemerschap.

Je krijgt tips en advies van de beste experts!

Belasting op vennootschappen

Ondernemers met een eigen vennootschap betalen in de eerste plaats vennootschapsbelasting op hun bedrijfswinst. 

Sinds 2020 bedraagt het basistarief van die belasting 25%. Kleine en startende vennootschappen genieten trouwens een verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting op hun winst tot € 100.000. Om in aanmerking te komen op het verlaagde belastingtarief, moet u echter wel voldoen aan enkele voorwaarden. 


Personenbelasting als zaakvoerder

Het stopt echter niet bij de vennootschapsbelasting. Als zaakvoerder van uw vennootschap kunt u niet zomaar de financiële middelen van uw bedrijf voor privédoeleinden gebruiken. Een van de mogelijkheden om het geld naar uw privé-situatie over te hevelen, is door uzelf een loon uit te keren. En dat is gewoon onderworpen aan de personenbelasting.


In de praktijk betaalt u dus bijna altijd zowel vennootschapsbelasting als personenbelasting. Het loon dat u zichzelf uitbetaalt, geldt op zijn beurt wel als een bedrijfskost, waardoor de winst van uw vennootschap daalt en u minder belastingen betaalt.


Fiscale optimalisering van uw vennootschap

Een vennootschap is in de praktijk voordeliger dan een eenmanszaak als u een hoge omzet wilt realiseren en zich focust op eventuele uitbreiding. Een vennootschap laat u namelijk toe om kapitaal op te bouwen binnen uw bedrijf. Dat kunt u dan gebruiken voor investeringen. 


Tip: Naast een eigen loon bestaan er ook alternatieve, fiscaal voordelige uitbetalingsmethoden voor vennootschappen, zoals het dividend. Een andere populaire manier is om als zelfstandige te sparen voor uw pensioen. Vraag uw boekhouder om advies over alle opties en wat het beste is voor u.

Start uw eigen zaak op via het online ondernemingsloket van Securex

Uw eigen zaak starten
Dit zou u ook kunnen interesseren